نوشته هایی با برچسب "هشدار به افغانستان"

هشدار ظریف به افغانستان

از دولت افغانستان توقع داریم قبل از این که ایران ناگزیر به اقدام متقابل شود، به نیازهای به حق و قانونی جمهوری اسلامی در موضوع حقابه توجه کند.