موگرینی Archives - سایت نسیم توسعه
  • موگرینی: ضمانتی در کار نیست!
  • موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که نسبت به آینده برجام خوش‌بین است، اما نمی‌توان ضمانت‌های اقتصادی و حقوقی در این رابطه داد.
  • هیجان نابخردانه، تداوم حاشیه‌ها
  • آیا آن نماینده محترم نمی‌داند که رفتار و ژست نامتعارف پهن شدن روی میز نمایندگی، نه در نسبت با آن خانم، بلکه در نسبت با هر شخص دیگری مخالف حداقل‌های موازین ادب و نیز در تعارض آشکار با شأنیت اخلاقی، حقوقی و حتی حقیقی او قرار می‌گیرد؟
  • هیجان نابخردانه، تداوم حاشیه‌ها
  • آیا آن نماینده محترم نمی‌داند که رفتار و ژست نامتعارف پهن شدن روی میز نمایندگی، نه در نسبت با آن خانم، بلکه در نسبت با هر شخص دیگری مخالف حداقل‌های موازین ادب و نیز در تعارض آشکار با شأنیت اخلاقی، حقوقی و حتی حقیقی او قرار می‌گیرد؟
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه