نوشته هایی با برچسب "معاون مالیات های مستقیم"

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی: صاحبان مشاغل از تسهیلات قانونی مالیات مقطوع استفاده کنند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، به مودیان مالیاتی توصیه کرد در فرصت باقیمانده تا پایان خردادماه سال جاری از تسهیلات قانونی دستورالعمل ابلاغی سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور بابت مالیات عملکرد سال ...

معافیت مالیاتی ده ساله ایجادکنندگان واحدهای تولیدی

واحدهای تولیدی ایجاد کنند تا ده سال از پرداخت مالیات معاف هستند.کسانی که بیمارستان احداث کنند یا کسانی که اقدام به توسعه گردشگری کنند از تسهیلات و تخفیفات مالیاتی مناسبی برخوردار می شوند. 

دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل ابلاغ شد.

مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بوده اند، صرفا می بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.