محمدرضا زائری Archives - نسیم توسعه
  • محمدرضا زائری: روحانی متفرعن و مغرور است و کسی را آدم حساب نمی کند!
  • این که رئیس جمهوری یک کشور با عبا و عمامه رسماً دروغ بگوید برای من ناخوشایند است.به رغم همه انتقادهایم به احمدی نژاد که بار‌ها گفته و نوشته ام، معتقدم نقطه قوت او شکستن تصویر متفرعنانه ریاست و مسئولیت در ایران بود. همه حرف من این است که رئیس جمهوری نباید این قدر نخوت و […]
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات