محاکمه سید طوسی Archives - سایت نسیم توسعه
  •  شکایت از سعید طوسی در ترکیه!
  • خانواده شاکیان پرونده سعید طوسی حالا دست به کار شده‌اند و با تأکید بر ماده ۴۷۷ آیین دادرسی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفته‌اند. بر اساس این ماده قانونی حتی بعد از قطعی‌شدن حکم نیز امکان رسیدگی مجدد به آن وجود دارد. 
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه