مجید شریف واقفی Archives - سایت نسیم توسعه
  • بازخوانی ترور مجید شریف واقفی
  • روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجید شریف واقفی یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در پی ایستادگی بر مواضع اسلامی خود و نپذیرفتن مواضع جدید و التقاطی برخی رهبران این سازمان به دست سران این گروه به شهادت رسید.   نسیم توسعه به نقل از خبرگزاری صداوسیما:  روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجید شریف واقفی یکی از […]
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه