نوشته هایی با برچسب "مالیات های مستقیم"

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی: صاحبان مشاغل از تسهیلات قانونی مالیات مقطوع استفاده کنند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، به مودیان مالیاتی توصیه کرد در فرصت باقیمانده تا پایان خردادماه سال جاری از تسهیلات قانونی دستورالعمل ابلاغی سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور بابت مالیات عملکرد سال ...