نوشته هایی با برچسب "شرکت ملی نفت ایران"

هزینه خاموشی چاه رگ سفید/ هزینه روزانه هر دکل نفتی چقدر است؟

در حال حاضر ۷۳ دستگاه حفاری فعال داریم که ۶۸ مورد آن در حال کار است.همچنین کلیه سرویس‌های جانبی حفاری در حال فعالیت هستند و حدود ۲۰ و چندی سرویس می‌دهند.

قرارداد جدید نفتی: سهم ایران ۲۰ درصد، سهم روسیه ۸۰ درصد؟!

سهم مشارکت شرکت روسی زاروپژنفت از این قرارداد ۸۰ درصد است و سهم شرکت ملی نفت ایران ۲۰ درصد تعیین شده است.