سیاستگذاری مبارزه با قاچاق Archives - سایت نسیم توسعه
  • سیاستگذاری مبارزه با قاچاق و تناقض حقوقی و اجرایی آن!
  • یکی از جلوه‌های ناکارآمدی مبارزه با قاچاق در ایران را می‌توان در سرگردانی سیاست‌ها در زمینه مکان مبارزه با قاچاق و قاچاقچی دانست. سرگردانی یا عدم اجرای صریح قانون که به جای مبارزه صحیح با قاچاق در مبادی مرزی و ورودی کشور، مبارزه در مرکز کشور و در بازارهای مصرف در اولویت قرار گرفته است!
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه