سمیع‌الله حسینی مکارم Archives - سایت نسیم توسعه
  • شهردار آینده تهران کیست؟
  • طی اخبار غیررسمی و با توجه به فضای شورای شهر تهران، پیش‌بینی می‌شود که شانس سید محمدعلی افشانی نسبت به حسینی مکارم برای نشستن بر صندلی شهرداری بیشتر است.
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه