نوشته هایی با برچسب "سازمان مجاهدین خلق"

بازخوانی ترور مجید شریف واقفی

روز 16 اردیبهشت 1354 مجید شریف واقفی یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در پی ایستادگی بر مواضع اسلامی خود و نپذیرفتن مواضع جدید و التقاطی برخی رهبران این سازمان به دست سران این گروه به شهادت رسید.   نسیم توسعه به ...