دکتر ابراهیم متقی Archives - سایت نسیم توسعه
 • ترامپ و دیپلماسی شوک سیاسی
 • ترامپ درصدد است تا ساختار بین‌الملل و محیط منطقه‌ای را در شرایط «شوک سیاسی» قرار دهد. بنابراین از الگوهای حل مسالمت‌آمیز اختلافات بهره خواهد گرفت. این معادله بخشی از سیاست خلع سلاح مرحله‌ای کره شمالی خواهد بود
 • اروپا در دوراهی
 • واقعیت آن است که سیاست مماشات و سازش در تاریخ روابط بین‌الملل هیچ‌گاه زمینه‌ساز مطلوبیت راهبردی برای کشورها نبوده است. بهره‌گیری از سیاست سازش هیچ مطلوبیتی را برای ایران و یا هیچ کشور دیگری ندارد.
 • اروپا در دوراهی
 • واقعیت آن است که سیاست مماشات و سازش در تاریخ روابط بین‌الملل هیچ‌گاه زمینه‌ساز مطلوبیت راهبردی برای کشورها نبوده است. بهره‌گیری از سیاست سازش هیچ مطلوبیتی را برای ایران و یا هیچ کشور دیگری ندارد.
 • دکتر ابراهیم متقی: تجربه کره شمالی هم باید آموزنده باشد.
 • تجربه کره شمالی هم باید آموزنده باشد، تا زمانی که این کشور تاسیسات آزمایش هسته‌ای خود را تخریب نکرده بود ترامپ از رئیس جمهور کره شمالی تعریف می‌کرد، اما زمانی که تخریب کرد تهدیدات ترامپ و آمریکا اعمال شد.
 • رفتارشناسی ترامپ
 • الگوی رفتاری ترامپ به‌گونه‌ای شکل گرفته که شوک سیاسی و تهییج افکار عمومی آن در مورد خروج از برجام بسیار شدیدتر و تندتر از واقعیت آن خواهد بود.
 • ابهام در یکجانبه‌گرایی راهبردی ترامپ در مواجهه با برجام.
 • الگوهای کنش امنیتی اروپا و آمریکا در برابر یکجانبه‌گرایی ترامپ با تفاوت‌های الگویی روبه‌رو شده است. چنین فرایندی را باید بخشی از واقعیت جدید سیاست امنیتی اروپا دانست که در برابر الگوهای رفتاری ترامپ صف‌آرایی می‌کنند.
 • ابهام در یکجانبه‌گرایی راهبردی ترامپ در مواجهه با برجام
 • الگوهای کنش امنیتی اروپا و آمریکا در برابر یکجانبه‌گرایی ترامپ با تفاوت‌های الگویی روبه‌رو شده است. چنین فرایندی را باید بخشی از واقعیت جدید سیاست امنیتی اروپا دانست که در برابر الگوهای رفتاری ترامپ صف‌آرایی می‌کنند.
 • بحران‌سازی و ائتلاف سه‌جانبه امنیتی علیه ایران
 • بازیگران ائتلاف سه‌جانبه به این موضوع اشاره دارند که اگر ایران را در محاق تضادهای داخلی قرار دهند، در آن شرایط زمینه برای کاهش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌وجود می‌آید.
 • بحران‌سازی و ائتلاف سه‌جانبه امنیتی علیه ایران
 • بازیگران ائتلاف سه‌جانبه به این موضوع اشاره دارند که اگر ایران را در محاق تضادهای داخلی قرار دهند، در آن شرایط زمینه برای کاهش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌وجود می‌آید.
 • پلیس خوب و پلیس بد
 •  اروپا و آمریکا گرچه دارای دو قالب فرهنگی و الگوی کنش بین‌المللی متفاوت در سیاست جهانی هستند، اما آنان اهداف نسبتا مشترک و هماهنگ‌شده‌ای را پیگیری می‌کنند.
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه