نوشته هایی با برچسب "دهک ها"

آیا اوضاع اقتصادی مردم واقعاً بحرانی است؟

وضعیت معیشتی اغلب مردم، نه آنقدرها بد، و نه خوب است، از طرفی دیگر هم«نابرابری» احساسی است که در میان تمام شاخص‌ها خود را نشان می‌دهد و تحرکات اجتماعی را به پیش می‌راند.