دریای خزر، Archives - سایت نسیم توسعه
  • پروژه بزرگ اتصال دریای خزر به خلیج فارس یک گام تا اجرا.
  • مسکو و تهران در حال توافق برای حفر کانال کشتیرانی از دریای خزر به خلیج فارس هستند. کانال ایران که هزینۀ هزینه ای حدود ٧ میلیارد دلار برای ده سال کار دارد. مقامات کشورمان از کلید خوردن پروژه اتصال دریای خزر به خلیج فارس پس از توافق با روسیه خبر داده اند. این پروژه در چند […]
  • مانور موشک های روسی در خزر حاوی چه پیامی است؟
  • تغییر هژمونی در خاورمیانه اتفاق می افتد و خزر بخشی از سیستم سیاسی جدید خاورمیانه است که از یمن شروع می شود و در شمال از خزر، از افغانستان تا دریای مدیترانه ادامه دارد. روزنامه “ایزوستیا” چاپ مسکو در اواخر ماه اوت از رزمایش مشترک ایران و روسیه در خزر خبر داده بود. این مانور […]
  • مانور موشک های روسی در خزر حاوی چه پیامی است؟
  • تغییر هژمونی در خاورمیانه اتفاق می افتد و خزر بخشی از سیستم سیاسی جدید خاورمیانه است که از یمن شروع می شود و در شمال از خزر، از افغانستان تا دریای مدیترانه ادامه دارد. تغییر هژمونی در خاورمیانه اتفاق می افتد و خزر بخشی از سیستم سیاسی جدید خاورمیانه است که از یمن شروع می […]
هاست">سرورپارس هاست">سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه