نوشته هایی با برچسب "دانشگاه آزاد اسلامی"

فرهاد رهبر: ۲۰ هزار دانشجوی دکترای بیکار داریم!

 امروز ۲۰ هزار نفر دانشجوی دکترای بیکار و ۴۷ هزار نفر مشغول به تحصیل در مقطع دکتری در سطح کشور داریم.

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۰ روز تمدید شد.

بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری کلیه رشته محل‌هایی که پذیرش دانشجوی دکتری دارند، به آنها مجوز پذیرش دانشجوی ارشد نیز داده می‌شود.