نوشته هایی با برچسب "حقابه ایران از هیرمند"

هشدار ظریف به افغانستان

از دولت افغانستان توقع داریم قبل از این که ایران ناگزیر به اقدام متقابل شود، به نیازهای به حق و قانونی جمهوری اسلامی در موضوع حقابه توجه کند.