نوشته هایی با برچسب "جنگ با ایران"

وزیر دفاع قطر: ما طرفدار جنگ با ایران نیستیم.

در کنفرانس امنیتی سنگاپور از خالد العطیه سوال شده که آیا پایگاه‌های هوایی قطر می‌تواند برای یک حمله هوایی علیه ایران مورد استفاده قرار بگیرد؟ او پاسخ داده که قطر طرفدار جنگ نیست و از دیالوگ و رابطه حمایت می‌کند.

هشدار مکرون: لحن آمریکا در قبال ایران تداعی‌گر خطر جنگ است.

خط مشی رسمی‌ای که از سوی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی، یعنی متحدان ما از بسیاری جهات، در پیش گرفته شده، تقریبا مشابه چیزی است که ما را به سمت جنگ سوق می‌دهد.

اسرائیل: جنگ با ایران نزدیک است، شاید یک هفته دیگر!

اگر ایران در سوریه عقب رانده نشود، در این صورت احتمال تقابل نظامی بیشتر خواهد بود. نمی‌خواهم به شما بگویم که ظرف یک سال یا یک ماه بلکه می‌گویم که ظرف یک هفته احتمالاً این تقابل، اتفاق خواهد افتاد.

اسرائیل: جنگ با ایران نزدیک است، شاید یک هفته دیگر!

اگر ایران در سوریه عقب رانده نشود، در این صورت احتمال تقابل نظامی بیشتر خواهد بود. نمی‌خواهم به شما بگویم که ظرف یک سال یا یک ماه بلکه می‌گویم که ظرف یک هفته احتمالاً این تقابل، اتفاق خواهد افتاد.