بوسه رئیس جمهور Archives - سایت نسیم توسعه
  • استعفای رئیس جمهور به خاطر یک بوسه
  • رهبر فیلیپین در بازگشت به کشورش در توضیح بوسیدن یک زن شوهردار گفت ” این یک رفتار نمایشی برای خنداندن حضار در دیدارش با با مردم بود” و اگر تعداد کافی زنان طومار هواداری از استعفای وی را امضا کنند، از سمتش کنار خواهد رفت.