ایرانی عضو آکادمی سلطنتی سوئد Archives - نسیم توسعه
  • یک ایرانی عضو آکادمی سلطنتی سوئد (نوبل ادبیات) شد.
  • آکادمی سلطنتی سوئد ژیلا مساعد، شاعره‌ی ایرانی‌تبار و اریک رونه‌سون، نویسنده و قاضی دیوان عالی سوئد را به عنوان دو عضو جدید خود برگزید. کارل گوستاو، پادشاه سوئد نیز موافقت خود را با عضویت آن دو اعلام کرده است.
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات