نوشته هایی با برچسب "امیر احمدرضا پوردستان"

اشراف اطلاعاتی ایران بر پایگاه‌های نظامی اردن، امارات، قطر و عربستان

نیروهای مسلح تمام تحرکات دشمن را رصد می‌کنند و از یک‌ اشراف اطلاعاتی خوب برخوردار هستند. ما می‌دانیم در پایگاه‌های اردن، امارات، قطر و عربستان چه‌چیزهایی وجود دارد و تعداد شناورهایی را که دشمنان در خلیج فارس دارند می‌دانیم و حتی ...