الکسی ناوالنی Archives - سایت نسیم توسعه
  • تصاویر دستگیری گسترده در تظاهرات ضد پوتین
  • تظاهرکنندگان در آستانه مراسم تحلیف به دعوت الکسی ناوالنی در خیابان‌های مسکو دست به تظاهرات گسترده زدند، ناوالنی از هوادارنش خواسته بود تا در سراسر روسیه اعتراض خود را علنی کنند. مخالفان پوتین در جریان این تظاهرات شیوه حکومت پوتین را استبداد تزاری خواندند. 
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه