اضافه وزن Archives - سایت نسیم توسعه
  • ۲۹ میلیون ایرانی، اضافه وزن دارند!
  • در سال ۱۳۵۹، تعداد افراد چاق در ایران، معادل ۲ میلیون نفر بود که به ۱۱ میلیون نفر در سال  ۱۳۹۴ رسیده و ۵.۵ برابر افزایش یافته است. همچنین تعداد افراد دچار اضافه وزن در ایران، طی همین دوره، از ۵ میلیون نفر به ۱۸ میلیون نفر افزایش یافته و بیش از ۳.۵ برابر شده […]
  • ۷۰ درصد مردم کشور چاق هستند؟!
  •  ۷۰ درصد مردم چاق و دارای اضافه وزن هستند که باید مولفه‌های اجتماعی تاثیرگذار بر امر سلامت اصلاح شود تا شاهد پیشگیری از بروز بیماری‌ها باشیم.
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه