نوشته هایی با برچسب "اضافه وزن"

۲۹ میلیون ایرانی، اضافه وزن دارند!

در سال ۱۳۵۹، تعداد افراد چاق در ایران، معادل ۲ میلیون نفر بود که به ۱۱ میلیون نفر در سال  ۱۳۹۴ رسیده و ۵.۵ برابر افزایش یافته است. همچنین تعداد افراد دچار اضافه وزن در ایران، طی همین دوره، از ...

۷۰ درصد مردم کشور چاق هستند؟!

 ۷۰ درصد مردم چاق و دارای اضافه وزن هستند که باید مولفه‌های اجتماعی تاثیرگذار بر امر سلامت اصلاح شود تا شاهد پیشگیری از بروز بیماری‌ها باشیم.