استعفای معاون اول رئیس جمهور Archives - سایت نسیم توسعه
  • ماجرای استعفای مجدد معاون اول رئیس جمهوری چیست؟
  • یک منبع آگاه ضمن رد این شایعات تاکید کرد: هدف خبرسازی های دروغین و غیر واقعی و موهوم اخیر به امید ایجاد فضا برای انتخابات آینده، ناامید کردن مردم و حرکت در مسیر خواسته بیگانگان و آب به آسیاب دشمن ریختن است.
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه