نوشته هایی با برچسب "ارز 4200 تومانی"

۹ میلیارد دلار ارز دولتی گُم شد؟!

اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز دولتی ؛ از این مقدار تنها ۲ و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹ میلیارد دلار چه شده است.