ژوئن 2015 - نسیم توسعه
  • خانه اردوغان در آتش تجزیه!
  • سیاست‌های بلندپروازانه دولت اردوغان برای تشکیل امپراتوری یوروعثمانی که ماهیت دوگانه خلافت اسلامی و غربگرایی را داشته و طی سال‌های اخیر جهان اسلام را در جنگ‌های داخلی و مذهبی درگیر ساخته بود، اکنون به دامی برای ترکیه و البته اردوغان و دوستانش در حزب عدالت و توسعه تبدل شده و تمامیت ارضی این کشور را به خطر […]
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات