می 2015 - نسیم توسعه
  • انتخابات ترکیه و جنون قدرت اردوغان!
  • اهمیت انتخابات پارلمانی پیش‌رو در آینده ترکیه و منطقه از آن ناشی می‌شود که راهبرد اصلی و بیست ساله اردوغان و دوستانش در ترکیه از مسیر سیاستگذاری و قانونگذاری پارلمان جدید ترکیه عبور خواهد نمود و پارلمان آینده ترکیه، عامل تحقق اهداف بلندپروازانه اردوغان در دستیابی به برتری مطلق در منطقه و ایجاد “امپراتوری یوروعثمانی” خواهد […]
  • چرا تغییرات در دولت یازدهم؟
  • علت برخی تغییرات مطرح شده در دولت یازدهم از سوی نزدیکان دکتر روحانی را باید در رویدادهای سیاسی مهم پیش‌رو و به خصوص انتخابات‌های مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۹۴ دانست که دولت سالخورده یا ویبره‌‌ای دکتر روحانی را به تغییر ات در اعضای کابینه و استانداران، وادار نموده است. […]
  • خاورمیانه جدید، اولویت راهبردی امریکا.
  • جدایی بخش‌هایی از ایران، ترکیه، عراق و سوریه برای تشکیل کشور کردستان را پیامد بارز این طرح می‌دانند. تقسیم کشور عراق به سه بخش قومی، تقسیم عربستان به سه بخش، تقسیم ایران به سه بخش و … از جمله نتایج طرح خاورمیانه جدید خواهد بود که باعث ظهور کشورهای قومی و  در منطقه خواهد شد.
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News