فوریه 2015 - نسیم توسعه
  • دکتر ظریف، ابراهیم در آتش!
  • تاکتیک کنونی امریکایی‌ها نیز ایجاد یک آتش بزرگ و گسترده است تا با ایجاد تفرقه و نفاق میان ایرانیان، به منافع خود رسیده و یکایک ایرانیان را به درون این آتش بیاندازند. اولین ایرانی که در آتش غربی‌ها و البته برخی افراطیون ایرانی گرفتار شده و نقش ابراهیم در آتش را بر عهده گرفته است، […]
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات