فوریه 2015 - سایت نسیم توسعه
  • دکتر ظریف، ابراهیم در آتش!
  • تاکتیک کنونی امریکایی‌ها نیز ایجاد یک آتش بزرگ و گسترده است تا با ایجاد تفرقه و نفاق میان ایرانیان، به منافع خود رسیده و یکایک ایرانیان را به درون این آتش بیاندازند. اولین ایرانی که در آتش غربی‌ها و البته برخی افراطیون ایرانی گرفتار شده و نقش ابراهیم در آتش را بر عهده گرفته است، […]
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • نوشته‌های تازه

  • آخرین دیدگاه‌ها

  • بایگانی

  • دسته‌ها

  • اطلاعات