۱۴:۳۴:۳۴ چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
امیرکویر یا امیرکبیر کهگیلویه و بویراحمد؟/جلوه هایی از نیرنگ افکار عمومی!
مدعیان امیر کبیری استان کهگیلویه و بویراحمد را می‌توان ” امیر کویر ” لقب داد، زیرا تنها به دنبال کسب منافع خود و دوستان‌شان هستند و در واقع طی چند سال اخیر به جای بهبود شرایط شهروندان و آبادی استان، موجب بحرانی شدن وضعیت استان و سخت‌تر شدن وضعیت شهروندان شده و گویا استان ما […]

مدعیان امیر کبیری استان کهگیلویه و بویراحمد را می‌توان ” امیر کویر ” لقب داد، زیرا تنها به دنبال کسب منافع خود و دوستان‌شان هستند و در واقع طی چند سال اخیر به جای بهبود شرایط شهروندان و آبادی استان، موجب بحرانی شدن وضعیت استان و سخت‌تر شدن وضعیت شهروندان شده و گویا استان ما را به کویری خشک و خالی تبدیل نموده‌اند!نسیم توسعه- امیر کویر یا امیر کبیر- اسلام ذوالقدرپور

 

 

نسیم توسعه// اسلام ذوالقدرپور:  در حالی که انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به حساس‌ترین روزهای خود نزدیک شده و سپهر سیاسی ایران، غرق در مسایل انتخابات است و  شهروندان ایرانی نیز به دنبال یک انتخاب سرنوشت‌ساز هستند تا بلکه آینده خود و کشورشان را از آنچه اکنون در آن قرار دارند، بدتر نکند و بلکه در همین حالت نیز تثبیت نمایند، برخی نامزدهای این انتخابات از القابی نمادین استفاده می‌کنند که گویا به این القاب وابستگی سیاسی و اجتماعی دارند.

یکی از مهم‌ترین القاب مورد استفاده نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور و به خصوص کهگیلویه و بویراحمد را می‌توان لقب یا عنوان ” امیر کبیر” دانست. امیر کبیر لقبی است که در ذهنیت و افکار عمومی ایرانیان دارای تعاریف خاص و جایگاه بسیار مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … است. این لقب در واقع توصیفی است از یک شخصیت برجسته اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … بسیار دلسوز، متعهد، کارآمد و توانمند ایرانی که با تمام توان به دنبال تغییر وضع نابسامان و بحرانی زمان خود بودند.

نباید فراموش نمود که امیر کبیر لقبی است که به میرزا محمدتقی‌خان فراهانی یکی از  مشهورترین صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار داده شده و در تاریخ ایران نیز تنها برای توصیف بزرگی و شایستگی ایشان مورد استفاده قرار گرفته است. اما برخی ایرانیان که مدعی برتری سیاسی و اجتماعی هستند، دوست دارند تا خود را با امیر کبیر مقایسه نموده و همسان توصیف نمایند.

استفاده یا بهتر بگوئیم سوءاستفاده از لقب و عنوان امیر کبیر از سوی برخی مدعیان سیاسی و اجتماعی ایران و به خصوص استان کهگیلویه و بویراحمد دارای جلوه‌هایی از نیرنگ افکار عمومی است.

یکم امیر کبیر اصلاح‌گر یا سیاستمدارن قدرت‌طلب:  آنچه از سیاست‌ها و فعالیت‌های مختلف امیرکبیر در تاریخ ذکر شده است، ایشان را به عنوان یک اصلاح‌گر بزرگ و توانمند در طی چند سده اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذاری اصلاح‌گر در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و … بوده‌اند. اما مدعیان امروزین لقب امیر کبیر تنها به دنبال کسب قدرت و  ثروت هستند.

بسیاری از مدعیان ورود به مجلس برای تبلیغات انتخاباتی خود از لقب امیر کبیر سوءاستفاده می‌کنند تا بتوانند به قدرت برسند، در حالی که امیر کبیر واقعی ایران تنها به دنبال اصلاح امور نابسامان ایران بودند.

دوم پنهان نمودن ناتوانی پشت لقب امیر کبیر: بسیاری از افرادی که تلاش دارند با استفاده از القابی مانند امیر کبیر اقتصاد ایران، امیر کبیر کهگیلویه و … در استان کهگیلویه و بویراحمد به مجلس راه یابند، در واقع بخش عمده ناتوانی، ناکارآمدی و دیگر ضعف‌های خود را پشت لقب و عنوان امیر کبیر، پنهان نموده و با این نیرنگ به مجلس راه یافته‌اند و یا به دنبال راه‌یابی به مجلس هستند.  

سوم امیر کبیر از خاندان پادشاهی برای اصلاح‌گری: امیرکبیر ایران در حالی که منصوب پادشاه ایران ناصرالدین شاه و حتی داماد این سلطان قاجاری بودند، برای تغییر و بهبود شرایط بحرانی ایران تا پای جان به اصلاح امور کشور پرداخته و جان خود را نیز فدای اصلاح و بهبود شرایط ایران و ایرانیان نمودند، اما برخی نمایندگان مجلس استان ما که از لقب امیر کبیر سوءاستفاده می‌نمایند، تمام ایران و شهروندان رنج کشیده و شریف استان کهگیلویه و بویراحمد را فدای منافع و مصالح شخصی و خانوادگی خود نموده، در حالی که با رأی مردم انتخاب می‌شوند، بیشتر به دنبال کسب منافع شخصی و خانوادگی بوده و در خدمت دولت‌ها هستند و نه در خدمت مردم!

چهارمامیر کبیر و شفاف سازی اقتصاد ایران: امیرکبیر علی‌رغم آنکه خودش از خاندان سلطنتی و داماد ناصرالدین شاه بودند، برای شفاف سازی و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی کشور و بهبود شرایط زندگی شهروندان، اصلاحات اساسی در اقتصاد و مالیه کشور را اجرایی نموده و سیاست‌های مبارزه با رشوه خواری، اصلاح مالیات‌ها و مقابله با رانت و فساد خاندان سلطنتی را در صدر اهداف اصلاحات خود قرار دادند. اما امیرکبیرهای کهگیلویه و بویراحمدی طی چند سال اخیر با شفاف‌سازی وضعیت خود مخالف بوده، شایعات، ابهامات و پرسش‌های بسیاری پیرامون رانت و حتی فساد اقتصادی آنان و اطرافیان‌شان در رسانه‌های استانی و ملی منتشر شده که هیچ پاسخ مناسبی نیز به آنها داده نشده است.

****

کدام لقب شایسته کارکرد مدعیان است، امیر کبیر یا امیر کویر ؟

چرا امیر کبیر کهگیلویه و یا امیر کبیر اقتصاد ایران، بعد از یک یا چند دوره نمایندگی مجلس نتوانستند وضعیت شهروندان خود را بهبود داده و رفاه نسبی برای آنان فراهم نمایند؟

میرزا محمدتقی‌خان فراهانی یا امیر کبیر ایران، اصلاح‌گری بودند که با اصلاح سیاستگذاری ایران در اوج دوران سلطنت قاجاری، توانستند روزنه‌هایی از تغییر و بهبود شرایط را نه‌تنها برای شهروندان عصر ناصری و قاجاری بلکه برای ایرانیان امروزی نیز فراهم نمایند. اما اکنون شاهد مدعیان امیر کبیری در استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم که به علت ناتوانی در ارایه سیاستگذاری کارآمد و اثربخش برای تغییر و بهبود شرایط شهروندان، به پول‌پاشی، خرید رأی و دادن صدقه، غذا، برنج، روغن و … تبلیغاتی به شهروندان شریف اما رنج کشیده و مستضعف استان ما می‌پردازند!

مدعیان امیر کبیری استان کهگیلویه و بویراحمد را می‌توان ” امیر کویر ” لقب داد، زیرا تنها به دنبال کسب منافع خود و دوستان‌شان هستند و در واقع طی چند سال اخیر به جای بهبود شرایط شهروندان و آبادی استان، موجب بحرانی شدن وضعیت استان و سخت‌تر شدن وضعیت شهروندان شده و گویا استان ما را به کویری خشک و خالی تبدیل نموده‌اند!

امیر کبیر کهگیلویه یا امیر کبیر اقتصاد ایران در گچساران، طی چند سال اخیر نشان داده‌اند که بهترین سیاست‌ها، کارآمدترین و اثربخش‌ترین برنامه‌ها را برای کسب قدرت اجرا نموده‌اند و بر اثر همین سیاست‌های منفعت طلبانه شخصی و خانوادگی است که دو حوزه کهگیلویه بزرگ و گچساران گرفتار بحران‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و … گردیده و تبدیل به کویری سرشار از فقر، رنج و مشقت شده و بهترین لقب برای این نمایندگان را باید همان لقب” امیر کویر” دانست.

 

امیدواریم شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات مجلس یازدهم به جای انتخاب امیر کبیرهای دروغینی که با ناکارآمدی و ناتوانی سیاست‌هایشان در مجلس نشان دادند که شایسته عنوان امیر کویر هستند، برای نجات کهگیلویه و بویراحمد از امیر کویرها، انتخابی آگاهانه و اصلح داشته باشند.

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
 • RSS English News

 • RSS news

  • Coronavirus live news: US deaths could reach 240,000 as UN says world faces worst crisis since WW2
   US has one 1 in 5 cases globally; global cases pass 850,000; record daily fatalities in UK, France, Italy, Spain and Russia. Follow the latest updates. White House officials predict up to 240,000 US coronavirus deathsAustralia coronavirus – live updatesThe most extreme lockdown controls around the worldSee all our coronavirus coverage 3.50am BST Japan remains […]
  • From Houseparty to Zoom: our digital lives in lockdown
   The lockdown across the world has led people to desperately seek out new tools for maintaining their work and social lives online. But UK technology editor Alex Hern argues he’s been living this way for yearsThe sudden lockdown imposed on millions of people around the world has seen a transition of nearly every aspect of […]
  • Teargas, beatings and bleach: the most extreme Covid-19 lockdown controls around the world
   Violence and humiliation used to police coronavirus curfews around globe, often affecting the poorest and more vulnerableCoronavirus – latest updatesSee all our coronavirus coverageAs coronavirus lockdowns have been expanded globally, billions of people have found that they are now faced with unprecedented restrictions. Police across the world have been given licence to control behaviour in […]
  • Trump warns of 'painful two weeks' as officials predict up to 240,000 US coronavirus deaths
   President offers unusually sombre press conference with projections that take physical distancing measures into accountCoronavirus – live US updatesLive global updatesSee all our coronavirus coverageDonald Trump has warned America to brace for a “very, very painful two weeks” as the White House projected that the coronavirus pandemic could claim 100,000 to 240,000 lives, even if […]
  • Parents with their children, home haircuts and no affairs: the virus has forced us to live in a weirdly moralistic way | Brigid Delaney
   Society is being reshaped, but did we expect it to look like this?Imagine if you just got out of a silent 40-day retreat without wifi and returned to society not knowing about the virus. What would you think had happened?My first thought would be that a plain people religious group (think Quaker, Mennonites or Amish) […]
  • Coronavirus latest: at a glance
   A summary of the biggest developments in the global coronavirus outbreakFollow our latest coronavirus blog for live news and updatesKey developments in the global coronavirus outbreak today include: Continue reading...
  • Mexican journalist gunned down in first fatal attack of 2020
   María Elena Ferral shot eight times in Veracruz stateAttacks on reporters continue despite coronavirus pandemicA Mexican journalist has been shot dead in broad daylight as violent crime in the country – and attacks on the press – continue amid the coronavirus pandemic. Related: Mexico’s human rights chief draws fury for asking if journalists have been […]
  • Trump administration revokes tribe’s reservation status in ‘power grab’
   Sign of willingness to use discretionary powers to attempt to take lands away from Native American tribes, advocacy group saysA tribe is losing reservation status for its more than 300 acres in Massachusetts, raising fears among Native American groups that other tribes could face the same fate under the Trump administration.The Mashpee Wampanoag tribe, which […]
  • Former Marseille president Pape Diouf dies after contracting coronavirus
   Club announce death of 68-year-old in SenegalDiouf was first black president of a top-tier European teamCoronavirus – latest updatesThe former Marseille president Pape Diouf has died. Earlier on Tuesday the French club revealed the 68-year-old had been suffering from coronavirus.Diouf was being treated in a hospital in Senegal, the country of his birth, after contracting […]
  • NFL says it expects to start season on time in September in front of fans
   League plans to start on schedule despite Covid-19 outbreakTeam owners also vote to expand playoffs to include 14 teamsWhile the coronavirus wreaks havoc on the global sporting calendar, the NFL said on Tuesday it plans to have a full season, including games in London and Mexico City, and to kick off on time in September.With […]
 • اطلاعات