۱۳:۳۹:۲۸ دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
تصاویر جادوی طبیعت
برترین تصاویر مسابقه “عکاسی هواشناسی” در سال ۲۰۱۹ که در انگلیس برگزار شده است.   نسیم توسعه به نقل از اسپوتنیک:  برترین تصاویر مسابقه “عکاسی هواشناسی” در سال ۲۰۱۹ که در انگلیس برگزار شده است.  PHOTO/ BINGYIN SUN/WEATHER PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2019  PHOTO/ BINGYIN SUN/WEATHER PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2019  PHOTO/ BINGYIN SUN/WEATHER PHOTOGRAPHER […]

برترین تصاویر مسابقه “عکاسی هواشناسی” در سال ۲۰۱۹ که در انگلیس برگزار شده است. 

نسیم توسعه به نقل از اسپوتنیک:  برترین تصاویر مسابقه “عکاسی هواشناسی” در سال ۲۰۱۹ که در انگلیس برگزار شده است.

 

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات