۸:۱۶:۰۰ سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
مشخصات سلاح اقتصادی آمریکا علیه ایران شناسایی شد.
بستن شریان‌های تامین مالی رفته‌رفته جایگزین شیوه سنتی تحریم شد. ارتباط مالی تنگاتنگ بازارهای مالی که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به روشنی چهره گشوده بود از یک‌سو و نقش‌آفرینی آمریکا به‌عنوان قطب نظام مالی جهان این اطمینان را به سیاست‌گذاران آمریکایی می‌داد که می‌توانند از ابزار جدید به جای شیوه مرسوم و کلاسیک تحریم‌ها […]

بستن شریان‌های تامین مالی رفته‌رفته جایگزین شیوه سنتی تحریم شد. ارتباط مالی تنگاتنگ بازارهای مالی که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به روشنی چهره گشوده بود از یک‌سو و نقش‌آفرینی آمریکا به‌عنوان قطب نظام مالی جهان این اطمینان را به سیاست‌گذاران آمریکایی می‌داد که می‌توانند از ابزار جدید به جای شیوه مرسوم و کلاسیک تحریم‌ها استفاده‌کنند. 

نسیم توسعه به نقل از فرارو:   کتاب “هنر تحریم ها” (The Art of Sanctions) نوشته «ریچارد نفیو» که در ایران با استقبال روبه رو شد، ذیل اندیشه ای تدوین شده که در کتاب بارها به آن ارجاع شده است؛ کتاب «عصیان جنگ خزانه داری در عصر جدید» نوشته «خوان زارات». درواقع طراحی های کتاب «هنر تحریم ها» براساس جنگ خزانه داری انجام شده است.

«خوان زارات» در این کتاب به شرح مختصات سلاح طراحی شده در وزارت خزانه داری آمریکا برای مقابله با تامین مالی تروریسم و فعالیت های مجرمانه پرداخته است. بررسی این کتاب نشان می دهد که اصول طراحی شده در اتاق جنگ خزانه داری که پس از حادثه یازده سپتامبر کلید خورد، رفته رفته به یک قاعده جهانی تبدیل شده است.

همگرایی کشورهای مختلف در راستای اجرای این استانداردها کشورهایی نظیر روسیه، چین و هندوستان را نیز مجبور کرده است که در اوج اصطکاک سیاسی و اقتصادی با آمریکا به این معاهده بین المللی بپیوندند. بنابراین می توان گفت این سلاح به واسطه مشروعیت و جامعیت توانسته است به جایگزینی کم هزینه، مطمئن و مخرب برای جنگ تسلیحاتی بدل شود. بررسی نظرات انعکاس داده شده در این کتاب نشان می دهد که یکی از خوشحال کننده ترین احتمالات ممکن برای اتاق فرمان جنگ خزانه داری آمریکا در حال حاضر، بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه FATF است.

 

 با توجه به اشارات پرتکرار «ریچارد نفیو» در کتاب «هنر تحریم ها» به کتاب «جنگ خزانه داری» به نظر می رسد که «هنر تحریم ها» از این کتاب سرچشمه گرفته است. پس از ناکامی استراتژی ضدتروریسم آمریکا در حادثه ۱۱ سپتامبر، سیاستگذاران آمریکایی و در راس آنها هیاتی در وزارت خزانه داری آمریکا تصمیم گرفت تا استراتژی جدیدی برای مبارزه با تروریسم و فعالیت های مجرمانه ارائه کند. هدف از این استراتژی این بود که با ایجاد استانداردی جهان روا تمامی کشورها را در مبارزه با تروریسم با خود همراه کند.

«خوان زارات» در کتاب «عصیان جنگ خزانه داری در عصر جدید» به شرح تلاش سیاستگذاران آمریکایی برای دست یابی به این هدف پرداخته است. مطالعه این کتاب نشان می دهد که ابزار دیپلماسی، استفاده از تجربیات سایر کشورها در تدوین قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و فعالیت های مجرمانه و گنجاندن جریمه «خودتحریمی» برای عدم همراهی با این کارگروه جهانی در نهایت باعث شد تا حتی کشورهایی مانند چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی و اقتصادی با آمریکا به این کارگروه بین المللی بپیوندند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به انعکاس خلاصه ای از داستان شکل گیری «جنگ خزانه داری» از زبان یکی از طراحان استانداردهای مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداخته است.

جنگ خزانه داری، استراتژی جدید آمریکا

«خوان زارات» رئیس اندیشکده «مطالعات استراتژیک و بین المللی» در واشنگتن دی سی و مشاور امنیت ملی «جرج دبلیو بوش» در زمینه مبارزه با تروریسم در کتابی با عنوان «عصیان جنگ خزانه داری در عصر جدید» به بررسی سیاست های آمریکادر «جنگ پنهان مالی» علیه کشورهایی پرداخته است که از زاویه دید جهانی به عنوان حامیان تروریسم در جهان شناخته می شوند. مطالعه این کتاب از آنجا حائز اهمیت است که زارات به عنوان یکی از طراحان استراتژی مبارزه با تروریسم در آمریکا، در کتاب خود بارها به ابزار مورد استفاده سیاست گذاران آمریکایی برای اعمال فشار بر ایران پرداخته است. به گفته زارات این کتاب در واقع داستان شکل گیری استراتژی جدیدی در امنیت ملی آمریکا است که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، باعث تغییر رویکرد آمریکا در قبال «به گوشه رینگ راندن تروریسم» شده است.

به عقیده «زارات»، دو دهه گذشته شاهد گسترش استفاده آمریکا از سلاح های مالی به شکلی بی سابقه، برای منزوی کردن کشورهایی مانند ایران، عراق و سوریه بوده است. سیاست مداران آمریکایی پس از تحریم تجاری عراق به این نتیجه رسیدند که تحریم نفتی و تجاری کشورهای هدف، نیاز به یک راه حل متمم دارد. راه حلی که از یکسو عواقب تحریم ها را نه متوجه یک کشور که بر فعالیت گروه های مخرب متمرکز کند و از سوی دیگر باعث ایجاد مکانیزم خودتحریمی در کشورهایی شود که در مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی همکاری نمی کنند؛ به همین واسطه «جنگ پنهان خزانه داری» به عنوان ابزار تکمیل کننده تحریم ها در دستورکار سیاست گذاران آمریکایی قرار گرفته است.

سلاح تحریم ها قرن ها پیش از میلاد مسیح برای نخستین بار از سوی سیاست گذاران یونانی در جنگ با «اسپارتا» مورد استفاده قرار گرفت. پس از جنگ جهانی اول کشورهای مختلف تصمیم گرفتند تا با تشکیل «جامعه ملل» و اعمال تحریم های چندجانبه از این ابزار برای جلوگیری از ایجاد جنگی دوباره استفاده کنند. اما وقوع جنگ جهانی دوم نشان داد که این ابزار برای کارآیی به سیاست های مکمل احتیاج دارد. به این ترتیب به تدریج سیاست متمم های جدیدی به قوانین تحریمی اضافه شد که یکی از جدیدترین و اثرگذارترین این ابزارهای مکمل ایجاد تنگنای مالی در کشورهای تحت تحریم است.

اگرچه آمریکا پیش تر و در مواردی مانند تحریم برخی از کشورهای شرق اروپا از تحریم مالی به عنوان ابزاری مکمل استفاده کرده بود اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر انقلابی در جنگ مالی آمریکا علیه سایر کشورها اتفاق افتاد. گسترش کمپین های مبارزه با تروریسم و فعالیت های مجرمانه و گسترش ابزارهای مالی شفاف برای رصد معاملات، بستر لازم را برای سیاست گذاران آمریکایی فراهم می کرد. همگرایی ایجادشده بین کشورهای مختلف در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم رفته رفته منجر به ارائه استانداردها و رویه های جدید گزارش دهی شد. این ابزار باعث می شد تا رفتارهای مشکوک در نهادهای مالی که منجر به تامین مالی فعالیت های مجرمانه می شدند به تدریج شناسایی شدند. چارچوب جهانی طراحی شده درنهایت ریسک تامین مالی فعالیت های مجرمانه را به حدی افزایش می داد که کمتر نهادی حاضر به پذیرفتن هزینه این کار بود.

به این ترتیب بستن شریان های تامین مالی رفته رفته جایگزین شیوه سنتی تحریم شد. ارتباط مالی تنگاتنگ بازارهای مالی که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به روشنی چهره گشوده بود از یک سو و نقش آفرینی آمریکا به عنوان قطب نظام مالی جهان این اطمینان را به سیاست گذاران آمریکایی می داد که می توانند از ابزار جدید به جای شیوه مرسوم و کلاسیک تحریم ها استفاده کنند. اما چه عاملی باعث شد تا ابزار طراحی شده از سوی عده ای از مقامات وقت وزارت خزانه داری آمریکا تا این حد بتواند نه تنها حمایت مقامات آمریکایی بلکه همراهی سایر کشورها را جلب کند؟

طراحی سلاح مالی

بر مبنای کتاب خوان زارات، جرقه اصلی طراحی یک سیستم مالی برای به حاشیه راندن تروریسم و فعالیت های مجرمانه در سیستم مالی جهانی در سال ۲۰۰۲ زده شد. طی آن دوران آمریکا در افغانستان به دنبال استقرار دولتی برای محدود سازی قدرت مانور گروه های تروریستی در این کشور بود. مقامات آمریکایی در پاکستان نیز به دنبال یافتن راه حلی برای بستن شریان های تامین مالی تروریسم بودند.

بر مبنای کتاب جنگ خزانه داری، مقامات آمریکا و در راس آنها هیاتی چند نفره در وزارت خزانه داری آمریکا درصدد بودند تا در اجلاس سران کشورهای جی ۲۰ از طرح جدید آمریکا برای مسدودسازی شریان های مالی تروریسم پرده بردارند. پس از حادثه یازده سپتامبر طرح مبارزه علیه تامین مالی تروریسم در دولت بوش به تصویب رسیده بود، طرحی که به گفته بوش به دنبال آن بود تا از تکرار خاطره تلخ حادثه یازده سپتامبر جلوگیری کند. به خصوص اینکه اسنادی که بعدتر به دست آمد نشان می داد که «القاعده» از میانه دهه ۱۹۹۰ میلیون ها دلار از طریق سیستم مالی مرسوم و در برخی از موارد در قالب حساب های رسمی به نام اشخاص در آمریکا صرف تامین مالی این پروژه شرورانه کرده بود.

به این ترتیب در گام نخست حساب مظنونان همکاری در این حادثه تروریستی بلوکه شد. ابزار معرفی شده این توانایی را داشت که علاوه بر محدودسازی توان مالی گروه های تروریستی، همکاران احتمالی این پروژه های مخرب را که نقاب پوش به دنبال پولشویی و انتقال پول به این گروه ها بودند، شناسایی شود. با این وجود در زمان طراحی این طرح این نگرانی وجود داشت که برخی از شرکت ها به اشتباه یا از روی سهو در شمول محدودیت های مالی تحمیل شده بر شرکت های «همکار در زمینه تروریسم» قرار گرفته باشند. بنابراین سلاح مالی طراحی شده باید دوربین دقیقی برای شناسایی فعالیت های مجرمانه می داشت.

آمریکا برای دستیابی به چنین هدفی به یک همگرایی جهانی و همکاری بین المللی برای ایجاد سیستم مالی ردیابی و محدودسازی فعالیت های مجرمانه نیاز داشت. به این ترتیب آمریکا در نظر داشت که کارگروه اقدام مالی علیه تروریسم (موسوم به FATF) را که در سال ۱۹۸۹ در اجلاس هفت کشور صنعتی در پاریس شروع به کار کرده بود را در پاسخ به حملات یازده سپتامبر فعالتر، همگراتر و در نتیجه استانداردهای لازم برای نظارت بر فعالیت های دارای احتمال مجرمانه بودن را ایجاد کند. برگزاری نشست FATF در اکتبر سال ۲۰۰۲ این فرصت را به سیاست گذاران آمریکایی داد تا اعضای کارگروه مقابله با تامین مالی تروریسم را در زمینه قانونگذاری برای قطع جریان مالی حامی تروریسم در دنیا با خود همراه کند. نتیجه هم فکری کشورهای دنیا در این نشست ارائه توصیه هشت گانه (که بعدتر و با اضافه شدن یک بند در سال ۲۰۰۹ به توصیه های نه گانه مبارزه با تروریسم معروف شد) بود که از کشورهای عضو می خواست قوانین خود را به منظور نظارت هرچه بیشتر بر فعالیت های مالی در زمینه تروریسم به ‎ روزرسانی کنند.

وزارت خزانه داری آمریکا اقتصاددان معروف «ریچارد تیلور» را که هم از شهرت علمی کافی برخوردار بود و هم نظراتش در کشورهای مختلف دارای اعتبار بود را به عنوان هماهنگ کننده در امور به روزرسانی قوانین ضد تروریسم در نهادهای بین المللی منسوب کرد. به این ترتیب تیلور «پایتخت به پایتخت» برنامه به روزرسانی چارچوب قانونی مبارزه با تروریسم در کشورهای مختلف را پیش برد. البته آمریکا تنها آغاز کننده این جریان بود و شکل نهایی این قوانین حاصل تجربیات کشورهای مختلف در مقابله با مجرمان و تامین مالی فعالیت های غیرقانونی (برای مثال مافیا در ایتالیا) بود. قوانینی که به دستگاه قضایی و سیاست گذار پولی در کشورهای مختلف قدرت مانور بیشتری برای قانونگذاری در زمینه مبارزه با تروریسم می داد. شیوه تدوین این قوانین به خوبی نشان می دهد که در فرآیند جنگ مالی استفاده از ابزار دیپلماسی و تلاش برای جلب حمایت جهانی تا چه حد می توانست در دستیابی به اسلحه ای قدرتمند در جنگ مالی با جهان کارساز شود. جنگی که به عقیده زارات به واسطه سلطه پول به مراتب مخرب تر از جنگ تسلیحاتی است.

«دفتر کنترل دارایی های خارجی» که از زمان تسخیر سفارت آمریکا در ایران اجازه یافته بود ۱۲ میلیارد دلار از اموال ایران را بلوکه کند به عنوان قدرتمندترین بخش مالی در دولت آمریکا، نقش غیرقابل انکاری در سیاست های آمریکا در قبال «برنامه جامع اقدام مشترک مالی» ایفا می کند. از سال ۲۰۰۴ این نهاد از اختیار قضایی برای محکوم کردن فعالیت های مالی مشکوک نیز برخوردار شد. نکته جالب توجه این است که به نظر می رسد در جلسات اخیر این کارگروه در رابطه با ایران، نمایندگان این دفتر تمایل داشتند کماکان ایران را در لیست سیاه حفظ کنند. هدفی که البته اکثریت را با آمریکا و اسرائیل همراه کند و ایران را بار دیگر در سیبل جنگ خزانه داری آمریکا قرار دهد.

همگرایی برای به حاشیه راندن ترور و جرم

زارات در فصل دوم کتاب موسوم به «ماهی بادی» به تلاش های وزارت خزانه داری برای بهینه سازی حوزه فعالیت و جایگاه سازمانی نهاد مبارزه با تامین مالی تروریسم در ساختار اجرایی آمریکا پرداخته است. داستانی که نشان می دهد آمریکا علاوه بر تلاش برای ایجاد ساختاری جهانروا برای مبارزه با تروریسم تلاش داشت نقش خود را در نظام مالی جهانی تقویت کند، تا جایی که بقیه کشورها در مواردی ناچار باشند از تصمیمات و تحریم های مالی کاخ سفید پیروی کند. کارگروه اقدام مالی این اجازه را به کشورهای مختلف می داد که این قوانین را بر اساس مختصات بومی خود اما در تناسب با سایر کشورها تنظیم کنند. نقش پررنگ آمریکا در صحنه اقتصادی جهان این فرصت را می داد تا از اثرگذاری خود به عنوان اهرم فشار سایر کشورها استفاده کند.

نمونه ای از این اثرگذاری، پذیرش جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری وزارت خزانه داری آمریکا برای بانک «یو بی اس» برای همکاری با ایران، لیبی و یوگسلاوی بود که در آن زمان تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته بودند. بر مبنای کتاب منتشر شده در مسیر ایجاد همگرایی جهانی مهم ترین چالش پیش روی خزانه داری آمریکا جلب نظر روسیه و چین برای پیوستن به این کنوانسیون جهانی بود. به خصوص روسیه که به واسطه حمایت تسلیحاتی از برخی گروه ها، مشارکت دولت در فعالیت های مجرمانه، فساد فراگیر و داشتن موضع علیه آمریکا تمایلی به شفاف سازی فضای مبادلات مالی خود نداشت. اما در نهایت پوتین به این نتیجه رسید که پیوستن به این تصمیم برای «آینده روسیه» ضروری است.

بنابراین در مذاکرات موسوم به «زارات-زابکوف» روسیه به طور رسمی اعلام کرد که به این کارگروه جهانی خواهد پیوست و به این ترتیب گام نخست حذف روسیه از لیست سیاه FATF برداشته شد و چندی بعد روسیه مسوولیت اصلی در زمینه کارگروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در منطقه «اوراسیا» را بر عهده گرفت. چین نیز اگرچه در ابتدا نسبت به پیوستن به این کارگروه جهانی بی میل بود اما در نهایت در میانه سال ۲۰۰۷ به FATF پیوست.

فصل سوم کتاب جنگ خزانه داری به بررسی راهکار مشترک کشورها و در راس آنها آمریکا برای ترسیم مرز بین موسسات مالی سالم و «بانک های بد» پرداخته است. منظور از بانک بد تمامی موسسات مالی هستند که به نوعی خواسته یا ناخواسته در جریان تامین مالی فعالیت های مجرمانه و تروریسم قرار می گیرند.

طی سال ۲۰۰۳ آمریکا تمرکز ویژه ای بر نظام مالی کشورهای بلاروس، لتونی، قبرس و سوریه داشت. در میان این چهار کشور مساله سوریه کمی پیچیده تر به نظر می رسید؛ چراکه این کشور حاضر نبود برای از بین رفتن تبعات بند ۳۱۱ قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، با کشورهای عضو این کارگروه همکاری کند اگرچه سیاستمداران سوری در نهایت حاضر به مذاکره بر سر این مساله شدند اما «عدم تصویب قانون داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» مانع از پیوستن این کشور به این کارگروه بین المللی شد. نکته جالب توجه این است که زارات در کتاب خود اشاره می کند که هدف خزانه داری آمریکا در این مرحله نه ایجاد جنگ مالی علیه سوریه بلکه تلاش برای ترسیم مرز بین بانک های سالم و بانک های خرابکار بود.

هدفی که به واسطه همراهی سایر کشورها با آمریکا علاوه بر ترسیم مرز بین بخش سالم و مشکوک نظام مالی جهانی باعث درهم تنیدگی بیشتر نظام های مالی در کشورهای مختلف شد. این روند در نهایت نظارت بر تامین مالی فعالیت های مجرمانه را بیش از پیش ممکن می کرد. با ورود آمریکا به عراق و تلاش برای ردیابی حدود یک میلیارد دلار پولی که صدام در روزهای پایانی استقرار در راس نظام سیاسی عراق از بانک مرکزی این کشور خارج کرده بود و دلارهایی که در قالب برنامه «نفت در برابر غذا» در حساب هایی در خارج از عراق انباشته شده بود نیز به نوعی به یک «دوره کارآموزی» برای کارآگاهان مالی تبدیل شد. این تجربه باعث شد تا بعدها روند ردیابی معاملات مالی مشکوک در کشورهای مساله دار (مانند برخی کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی) به چرخه ای قابل اصلاح و به دستورالعملی جهان روا تبدیل شود.

درس هایی از جنگ خزانه داری

زارات در بخش پایانی کتاب خود با عنوان «درس هایی از جنگ مالی» به انعکاس برخی تجربیات خود در خلال طراحی استراتژی مبارزه با تروریسم پرداخته است. بر این اساس زارات پیش بینی کرده است که سلاح مالی در آینده ابزاری به مراتب کارآتر از جنگ های تسلیحاتی و حملات سایبری خواهد بود. چراکه در چنین شرایطی نه تنها دولت ها بلکه شرکت های خصوصی نیز تلاش خواهند کرد تا مصادیق تامین مالی تروریسم و فعالیت های مجرمانه را شناسایی و آنها را از چرخه مالی رسمی در جهان حذف کنند. مکانیزمی که با توجه به کاهش روزافزون قدرت دولت های مرکزی کارآترین آلترناتیو برای استفاده از «قدرت» برای مقابله با «تخلف» است.

اگرچه این ابزار ابتدا با هدف مقابله با تروریسم طراحی شد اما تجربیات زارات نشان می دهد که تشکیل کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که بعدها کمک به اشاعه تسلیحات کشتار جمعی را نیز به خط قرمز خود اضافه کرد، به بسیاری از کشورها کمک کرد تا ضمن کاهش فساد، گروه های متخلفی که در خیلی از موارد تحت حمایت دولت ها به فعالیت های مجرمانه می پرداختند به حاشیه رانده شوند.

سلاح طراحی شده در وزارت خزانه داری آمریکا که بعدها و در فرآیندی تعاملی به استاندارد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل شد دولت ها و بنگاه های خصوصی را مجبور به اجرای استانداردهایی می کرد که چشم پوشی از آنها به معنای خودتحریمی بود. در چنین شرایطی دیگر نیاز نبود تا آمریکا علیه کشورهای مشکوک به مشارکت در فعالیت های تروریستی تحریمی اعمال کند، چرا که در حضور این استاندارد بین المللی در مکانیزمی خودکار، نظام مالی چنین کشورهایی جایی در اکوسیستم درهم تنیده مالی جهان نخواهد داشت.

بررسی کتاب جنگ خزانه داری نشان می دهد که برخی از اصول به تدریج به یک قاعده جهان شمول تبدیل شده است. قواعدی که کشورهایی مانند چین، روسیه و هند در عین داشتن اصطکاک با آمریکا آنها را پذیرفته اند. تبدیل این اصول به قاعده های بین المللی باعث شده است کشورهایی که در مقابل اجرای این استانداردهای بین المللی مقاومت می کنند، وارد تنگه ای شوند که از سوی تمامی کشورهای دنیا تحریم شده است چراکه کشوری که وارد لیست سیاه این معاهده بین المللی می شود اولا راه دور و درازی برای خروج از آن دارد و ثانیا بقیه کشورها خواه ناخواه مجبور به قطع مبادلات مالی خود با کشور حاضر در لیست سیاه خواهند شد.

شاهد این ادعا وضعیت بانکی کشور پس از برجام بود. طی این بازه با وجود برداشته شدن موانع سیاسی، جاری نبودن استانداردها و رویه های بین المللی مانع برقراری روابط بین المللی در نظام بانکی کشور شد.

منبع:
 1. ناشناس   ۱۳۹۷/۰۷/۱۸  

  Greetings! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
 • RSS English News

 • RSS news

  • Coronavirus live news: US reports 50,000 new cases as WHO warns on Middle East
   Worst-hit nation records another new daily record of infections; Middle East at ‘critical threshold’ says health body; NZ health minister David Clark resigns. Follow all the latest updatesCalifornia rolls back reopening of bars and restaurantsGlobal report: first tourists arrive in Greece as Brazil cases hit 60,000Oxford offers world best hope of vaccine this year, UK […]
  • Paying the Land by Joe Sacco review – a triumph of empathy
   The painful history of the Northwestern Territory’s indigenous people takes the celebrated cartoonist away from AK47s and mortar shells, and into a different kind of warThere is a moment, in his 2003 collection Notes from a Defeatist, when you can see Joe Sacco finding out exactly what he was meant to do. The pieces have […]
  • Airplane! at 40: the best spoof comedy ever made?
   The tirelessly joke-packed 1980 film might have dated in some ways but its relentless desire to amuse still makes it an undeniable winnerEven in the anarchic heyday of the Marx brothers at Paramount Pictures, when they turned out vaudevillian free-for-alls such as Horse Feathers and Duck Soup, or Mel Brooks parodies like Blazing Saddles or […]
  • What if we treated Confederate symbols the way we treated the defeated Nazis? | John Semley
   It would be absurd for the grandkids of Nazis to drive cars with swastika bumper stickers. Yet something similar happens in the US all the timeEarlier this month, amid America’s ongoing confrontation with its racist legacy – which has seen monuments to Jefferson Davis toppled, the Mississippi state flag lowered, Gone With the Wind pulled […]
  • Inheritance review – preposterous and paper-thin New York thriller
   The daughter of a dead tycoon is cheated of her rightful millions and bequeathed a mysterious inhabited bunker in this implausible caperIt’s bold of Lily Collins, daughter of Phil Collins, to star in a psychological thriller called Inheritance. She stars as Lauren Monroe, dynasty scion and – despite looking all of 12 years old – […]
  • ‘I saw so much killing’: the mental health crisis of South Sudan refugees
   Therapy is helping some of the thousands forced over the border to Uganda to cope, but funding shortfalls mean resources are becoming scarcerAs darkness fell, Rebecca closed the door to her makeshift home. The day was over.The 29-year-old, who had been uprooted from South Sudan to a north Ugandan refugee settlement, sat on the bed […]
  • The thin, white lie: challenging the 'French women' stereotype
   The seductive Parisienne has become a symbol of national identity and inspired countless books - but some writers are speaking out against a harmful, exclusive mythWhat comes to mind when you hear the word “Parisienne”? For most of us, the female in the French capital is, historically, a familiar figure: stylish, seductive and cultured, whiling […]
  • Vladimir Putin wins Russia vote that could let him rule until 2036
   Russians back amendments including constitutional mention of ‘faith in God’, pension and minimum wage boosts and a ban on gay marriage The Kremlin and its supporters have won a controversial vote to amend the constitution and reset Vladimir Putin’s term limits, potentially allowing him to rule as president until 2036.The ad-hoc vote, which did not […]
  • Scots Gaelic could die out within a decade, study finds
   Language is used routinely only by a diminishing number of elderly islandersA casual visitor to Scotland might assume that the Gaelic language is thriving, with every police car carrying the word poileas and every ambulance ambaileans. Yet in the few places where it is spoken, the language is in a profound, potentially terminal crisis.Without radical […]
  • Unseen Picasso portrait of lover and muse to appear at auction
   Sotheby’s will auction 1931 charcoal drawing that shines light on artist’s affair with Marie-Thérèse Walter A tender and largely unseen portrait by Picasso of his lover and muse Marie-Thérèse Walter, which the artist personally kept until his death, is to appear at auction for the first time.The 1931 charcoal drawing shines light on one of […]
 • اطلاعات