خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۶/۱۲/۱۹ ۱۵:۰۷
شناسه خبر : 15141

پشت پرده زندگی رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای+ فیلم

زندگی  رهبر انقلاب ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای بسیاری از ایرانیان و حتی شهروندان و مسئولین خارجی نیز دارای جذابیت های فراوانی است نسیم توسعه:  زندگی  رهبر انقلاب ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای بسیاری از ایرانیان و حتی شهروندان و مسئولین خارجی نیز دارای جذابیت های فراوانی است. آگاهی از پشت پرده زندگی آیت‌الله خامنه‌ای و […] ...

زندگی  رهبر انقلاب ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای بسیاری از ایرانیان و حتی شهروندان و مسئولین خارجی نیز دارای جذابیت های فراوانی استنسیم توسعه:  زندگی  رهبر انقلاب ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای بسیاری از ایرانیان و حتی شهروندان و مسئولین خارجی نیز دارای جذابیت های فراوانی است. آگاهی از پشت پرده زندگی آیت‌الله خامنه‌ای و درک چگونگی زندگی ایشان برای بسیاری از کشورهای خارجی، به یک برنامه خاص تبدیل شده است.

در فیلم زیر به بررسی آنچه پشت پرده زندگی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای  نامیده می شود، پرداخته شده است.