۱۵:۳۰:۰۲ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
هزاران جفت کفش مقابل شورای اتحادیه اروپا
فعالان حقوق بشر در بلژیک در اقدامی نمادین در حمایت از شهدای فلسطینی کشته شده توسط رژیم صهیونیستی تعداد ۴۵۰۰ جفت کفش را مقابل ساختمان مقر شورای اتحادیه اروپا در شهر بروکسل قرار دادند. نسیم توسعه به نقل از خبرگزاری صداوسیما:  فعالان حقوق بشر در حمایت از شهدای فلسطین، ۴۵۰۰ جفت کفش را مقابل مقر […]

فعالان حقوق بشر در بلژیک در اقدامی نمادین در حمایت از شهدای فلسطینی کشته شده توسط رژیم صهیونیستی تعداد ۴۵۰۰ جفت کفش را مقابل ساختمان مقر شورای اتحادیه اروپا در شهر بروکسل قرار دادند.نسیم توسعه به نقل از خبرگزاری صداوسیما:  فعالان حقوق بشر در حمایت از شهدای فلسطین، ۴۵۰۰ جفت کفش را مقابل مقر شورای اتحادیه اروپا در بروکسل قرار دادند.

به نقل از تلویزیون فرانسه، فعالان حقوق بشر در بلژیک در اقدامی نمادین در حمایت از شهدای فلسطینی کشته شده توسط رژیم صهیونیستی تعداد ۴۵۰۰ جفت کفش را مقابل ساختمان مقر شورای اتحادیه اروپا در شهر بروکسل قرار دادند.
کریستوف اسکات، رئیس کمپین “آواز” در این باره گفت: “ما امروز در اینجا هستیم تا نشان دهیم جان فلسطینی‌ها برای ما حائز اهمیت است. من در برابر ۴۵۰۰ جفت کفش ایستاده ام. هر جفت نماد جان یک فلسطینی است که طی دهه گذشته کشته شده اند. از میان این کفش ها، بیش از هزار جفت آن به کودکان تعلق دارند. “
اسکات در ادامه افزود: “ما یک درخواست آشکار از اروپا داریم: اسرائیل را تحریم کنید، زیرا ما فکر می‌کنیم آن‌ها پایشان را از گلیم شان درازتر کرده اند. ما فکر می‌کنیم تحریم‌ها آخرین امید و آخرین ابزار ما هستند. برای سال‌ها و دهه‌ها ما به هر دری زدیم، از هر مجرای دیپلماتیک وارد شدیم، سعی کردیم دو طرف را به پای میز مذاکره بیاوریم، اما این کار کمکی نکرد. خشونت شدیدتر شده است، شهرک‌های (یهودی نشین) متوقف نشدند. بنابراین، اروپا باید در مقابل دوستش و متحدش اسرائیل بایستد و بگوید: دیگر کافی است!

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News