خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳:۳۶
شناسه خبر : 18084

شهید زنده عبدالمجید یوسفی – لرستان

عبدالمجید یوسفی رزمنده لرستانی در حلبچه شیمیایی می شود بعداز آن در جبهه های مختلف از ناحیه جناق سینه کتف و زانو ترکش می خورد. نسیم توسعه به نقل از تسنیم:  عبدالمجید یوسفی رزمنده لرستانی در حلبچه شیمیایی می شود بعداز آن در جبهه های مختلف از ناحیه جناق سینه کتف و زانو ترکش می […] ...

عبدالمجید یوسفی رزمنده لرستانی در حلبچه شیمیایی می شود بعداز آن در جبهه های مختلف از ناحیه جناق سینه کتف و زانو ترکش می خورد.شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان

نسیم توسعه به نقل از تسنیم:  عبدالمجید یوسفی رزمنده لرستانی در حلبچه شیمیایی می شود بعداز آن در جبهه های مختلف از ناحیه جناق سینه کتف و زانو ترکش می خورد.

در سال ۸۹ به واسطه جراحات متعدد و شیمیایی شدنشان دچار نارسایی ریه و بعلت نارسایی تنفسی به بیماری هیپوکسی مغز مبتلا شده و قسمتی از مغزش براثر نارسایی تنفسی از بین رفته است و اکنون ۸ سال است که در منزل اجاره ای توسط همسرش مورد پرستاری قرار می گیرد.

 

شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان
شهید زنده عبدالمجید یوسفی - لرستان