۱۴:۴۸:۲۰ - یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
سیاست‌های دولت برای عقیم سازی صدا و سیما!
یکی از اهداف اصلی عقیم سازی صدا و سیما را باید خفه نمودن صدای منتقدین از سوی دولت یازدهم و تلاش برای فریب مردم برای کسب مجدد قدرت در انتخابات ریاست جمهوری آینده دانست. تلاش برای بدنام نمودن دولت‌های نهم و دهم توسط برخی طرفداران دولت یازدهم چنان مضحک و بی‌مزه شده است که برخی […]

یکی از اهداف اصلی عقیم سازی صدا و سیما را باید خفه نمودن صدای منتقدین از سوی دولت یازدهم و تلاش برای فریب مردم برای کسب مجدد قدرت در انتخابات ریاست جمهوری آینده دانست.تلاش برای بدنام نمودن دولت‌های نهم و دهم توسط برخی طرفداران دولت یازدهم چنان مضحک و بی‌مزه شده است که برخی رسانه‌های ظاهراً طرفدار دولت دکتر روحانی، به علت نداشتن سوژه برای مخالفت با دکتر احمدی‌نژاد، به آشپز نهاد ریاست جمهوری متوسل شده و یا اینکه به مقایسه کارشناس برنامه هفت یعنی آقای فراستی با دکتر احمدی‌نژاد می‌پردازند!

نقدهای ارایه شده در برنامه هفت به سیاست‌های فرهنگی و هنری و حتی اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم، چنان بر طرفداران دولت سنگین آمده است که به دنبال کنار گذاشتن مجری کنونی آن یعنی علیرضا افخمی و کارشناس نقاد آن فراستی هستند. گویا صدا و سیما نیز با این تاکتیک مضحک طرفداران دولت همراه شده است.

با استعفای دکتر سرافراز از ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فصل نوینی از فعالیت این سازمان حاکمیتی بسیار مهم در ایران و معادلات سیاسی و اجتماعی آن آغاز شد، فصلی که شاید بتوان آن را فصل عقیم سازی صدا و سیما نام نهاد!

در حالی که هنوز دوره پنج ساله دوم مهندس عزت‌الله ضرغامی بر سازمان صدا و سیما خاتمه نیافته بود، بسیاری از رسانه‌های ایران و حتی برخی سیاسیون ایرانی به دنبال برکناری یا استعفای ایشان از آغاز کار دولت یازدهم بودند. بهانه این رسانه‌ها و سیاسیون جناحی ایرانی نیز عدم هم‌سویی و همراهی صدا و سیما با دولت یازدهم و بلکه رویه انتقادی و تهاجمی این سازمان نسبت به دولت و مذاکرات هسته‌ای بود.

ایرادات وارده بر عزت‌الله ضرغامی در دوره ۱۰ ساله ریاست ایشان، بیشتر از سوی جناح اصلاح‌طلب و طیف آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صورت می‌گرفت. این ایرادات را باید بهانه‌های سیاسی دانست که دارای امیال سیاسی و جناحی از صدا‌ و سیما و شخص مهندس ضرغامی جهت تغییر رویکرد برنامه‌ای این سازمان و به خصوص برنامه‌های خبری و تحلیلی صدا و سیما بود.

 هدف منتقدین و مخالفین آقای ضرغامی از زیر سوأل بردن صدا و سیما در این دوره ۱۰ ساله (۱۳۸۳ الی ۱۳۹۳) را می‌توان عدم وادادگی و تمکین ضرغامی در برابر خواسته‌های اصلاح‌طلبان و طیف هاشمی رفسنجانی برای مقابله با اصولگرایان و به خصوص دولت‌های نهم و دهم دانست. از سال ۱۳۹۲ و شروع دولت یازدهم نیز دولت دکتر روحانی و حامیان پنهان و آشکار ایشان، خواهان سکوت و همراهی محض صدا و سیما با دولت و سیاست‌های خاص آن بودند!

با وجود همه ایرادات فنی و سیاستگذاری‌های تا حدودی غیر راهبردی صدا و سیما در ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی طی چند دهه اخیر و نیز در دوره آقای ضرغامی مانند سونامی فیلم و سریال‌های کره‌ای و شرقی که منجر به الگوسازی فرهنگی و تمدنی این سریال‌ها نیز شده است، هیچ‌یک از منتقدین آقای ضرغامی به دنبال نقد اجتماعی، فرهنگی و هنری صدا و سیما نبودند، بلکه هدف و نیت آنان تنها به مسایل سیاسی و جناحی خود معطوف بود.

علی‌رغم تمام مسایل و نقایص اجتماعی و فرهنگی در سیاستگذاری‌های صدا و سیما، اکثر منتقدین آقای ضرغامی و سازمان صدا و سیما به دنبال مسایل سیاسی و جناحی خود بودند تا از طریق سازماندهی حملات داخلی و خارجی به این سازمان و رئیس آن، صدا و سیما را با دولت یازدهم همراه و بلکه مطیع دولت و سیاست‌های خاص آن به خصوص مذاکرات هسته‌ای با امریکا نمایند.

با وجود تمام این حملات به صدا و سیما و شخص رئیس آن و از جمله کاهش بودجه سازمان، آقای ضرغامی همچنان بر اصول خود در نقد بی‌طرفانه دولت استوار ماند، هر چند تا حدودی مجبور به رعایت سیاست‌ها و الزامات امنیتی و راهبردی در زمینه مذاکرات شدند. آخرین انتقاد روحانی از صدا و سیمای تحت ریاست آقای ضرغامی در سفر استانی دکتر روحانی در مردادماه ۱۳۹۳ به اردبیل صورت گرفت که خود نشان از تشدید تقابل شدید دولت با صدا و سیما بود.۱

حمله دولت به سازمان صدا و سیما

اما با پایان دوره ریاست مهندس ضرغامی و انتصاب دکتر محمد سرافراز، بازهم موج تهاجم به صدا و سیما تقویت شده و همراهان دولت و حتی شخص دکتر روحانی به انتقاد از صدا و سیما پرداختند. این روند تقابلی دولت با صدا و سیما همچنان ادامه داشت و دولت در برابر استقلال صدا و سیما و رئیس آن یعنی دکتر سرافراز به شدت نگران شده بود و منافع سیاسی دولت به خصوص در بحث مذاکرات هسته‌ای و توافقات مربوطه را در خطر می‌دید، زیرا صدا و سیمای ایران علی‌رغم برخی محدودیت‌ها، مذاکرات و توافقات حاصل شده را در برنامه‌های کارشناسی به نقد و چالش کشیده بود.

دکتر روحانی در دی ماه ۱۳۹۳ نیز در یک همایش ملی در انتقاد از صدا و سیما می‌گویند: ((صدا و سیما از صددرصد فرصت موجود برای انتقاد علیه دولت استفاده می‌کند))۲. این انتقادات دولت از صدا و سیما در حالی صورت می‌گیرد که صدا و سیما رویکردی انعطاف پذیرتر از خود نشان داده بود و تلاش داشت تا از حجم گسترده و کم‌نظیر انتقادات از رویکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای بکاهد و یا اینکه آنها را رسانه‌ای نسازد.

اما همزمان با انتقادات دولت از صدا و سیمای تحت ریاست دکتر سرافراز، حامی اصلی دولت یعنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز سیاست انتقاد و حمله به صدا و سیما را پیش گرفتند و در همایشی در دانشگاه تهران در دی ماه ۱۳۹۳، می‌گویند: ((این روزها چقدر از صدا‌ و ‌سیما علائم تفرقه پخش می‌شود و چیزهایی را به خورد مردم می‌دهیم که نبوده و این تفرقه‌ها خدمت به کشور و انقلاب نیست)).۳

این حملات به صدا و سیما تنها بر اساس نیات سیاسی و جناحی منتقدین صورت می‌گرفت و خواسته آنان نیز عدم نقد دولت یازدهم و جریان‌های حامی و همسوی دولت از سوی صدا و سیمای ایران بود.

انتقاد و مخالفت فقط برای مخالفین و رقیبان

همان کارشناسان و سیاسیونی که در زمان ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد و دولت‌های نهم و دهم به شدت به صدا و سیما حمله می‌کردند که باید سیاست‌های خود را تغییر داده و نقد شدید و عریان دولت‌های احمدی‌نژاد را در دستورکار خود قرار دهد تا ایرانیان به برنامه‌های صدا و سیما گرایش پیدا نمایند، با آغاز دولت یازدهم دچار فراموشی شده و خواهان عدم نقد دولت دکتر روحانی شدند!

به نظر می‌آید نظرات کارشناسی و دلسوزانه کارشناسان و سیاسیون مخالف دکتر احمدی‌نژاد به سازمان صدا و سیما طی دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، تنها برای مقابله و حمله علیه احمدی‌نژاد بود و نه برای اصلاح و بهبود فعالیت‌های سازمان صدا و سیما !

تغییر سیاست منتقدین از توصیه نقد دولت برای دوران احمدی‌نژاد به توصیه همراهی و عدم نقد دولت در دوره روحانی، نشان از ماهیت سیاست‌زده و جناحی منتقدین صدا و سیما طی سه سال اخیر دارد. سیاستی که با ایجاد موج‌های روانی در افکار عمومی علیه صدا و سیما و شخص دکتر سرافراز، همراه شده و از سوی دیگر با کاهش شدید اعتبارات بودجه‌ای این سازمان در برنامه‌های بودجه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز تشدید گردید.

همه این حملات به صدا و سیما و ریاست آن در حالی صورت می‌گرفت که هیچ منتقدی از ضعف یا نقص برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی صدا و سیما سخنی نمی‌گفت. اما در همین زمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به حمایت کامل از دکتر سرافراز پرداخته و (( ایشان را فردی پرکار، سخت‌کوش، با همت، منظم، ساده‌زیست و به‌ دور از تشریفات و تجملات، پاک‌دست، حساس در مورد بیت‌المال، شجاع، دارای جسارت در تصمیم‌گیری و خلاق و مبتکر و نوآور )) دانسته و می‌فرمایند: ((این ویژگی‌ها بسیار با ارزش و مورد تحسین است که باید استمرار داشته باشند و برای سازمان صدا و سیما به ‌عنوان یک سازمان فراقوه‌ای لازم و ضروری است)).۴

سرانجام دکتر سرافراز به علت همان فشارها و حملات شدید دولت و حامیان و همراهان نهان و آشکار دولت به ایشان و سازمان، مجبور به استعفا شدند و رهبر معظم انقلاب نیز یکی دیگر از مدیران متخصص و با سابقه سازمان یعنی دکتر علی‌عسکری را به ریاست سازمان منصوب نمودند.

هدف عقیم سازی صدا و سیما چیست؟

به نظر می‌آید یکی از اولویت‌های دولت یازدهم و حامیان اصلی آن در حمله به صدا و سیما و حتی تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادی در آن را می‌توان انتخابات‌های بسیار مهم سال ۱۳۹۶ دانست.

انتخابات‌های ریاست جمهوری دوازدهم و شورای شهر و روستای پنجم که باید در خرداد ۱۳۹۶ برگزار شوند، از حساسیت‌های خاص همیشگی برای جناح‌های سیاسی ایران و به خصوص دولت و حامیان آن که خود را در معرض عدم پیروزی مجدد می‌بینند، برخوردار بوده و همه تلاش‌ها برای تغییر فضای انتخاباتی سال آینده از هم اکنون شروع شده است.

اگر قرار باشد صدا و سیما بر اساس وظایف ذاتی خود به تهیه و پخش برنامه‌هایی از وضعیت واقعی و بحران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … ایران در دوره دولت یازدهم بپردازد، دولت کنونی و هر شخصیتی که مورد حمایت این دولت و حامیانش باشد، در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستای سال آینده، پیروز نخواهد بود.

یکی از اهداف اصلی عقیم سازی صدا و سیما را باید خفه نمودن صدای منتقدین از سوی دولت یازدهم و تلاش برای فریب مردم برای کسب مجدد قدرت در انتخابات ریاست جمهوری آینده دانست.

فضای سازمان صدا و سیما و برنامه‌های خبری آن طی حدود چند ماه اخیر، این ذهنیت را تداعی می‌کند که شاید سیاست‌های دولت یازدهم و همراهان سیاست‌زده آن برای خنثی‌سازی برنامه‌های صدا و سیما یا همان عقیم سازی سازمان، موفق شده است؟

در حالی که وضعیت اقتصادی کشور به شدت بحرانی شده و بحران‌هایی مانند بیکاری شدید، تورم، رکود و … بر اقتصاد کشور حاکم شده و موجب نارضایتی شدید مردم و فعالین اقتصادی شده است، گویا صدا و سیما به دنبال عدم نقد دولت در این موارد می‌باشد. این سیاست می‌تواند شائبه عقیم سازی صدا و سیما توسط دولت یازدهم را در افکار عمومی، برجسته سازد. قطع بخش پرطرفدار “صرفاً جهت اطلاع” از اخبار ساعت ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیما را می‌توان یکی از جلوه‌های مهم عقیم سازی صدا و سیما دانست.

سیاست دولت یازدهم در توجه افراطی و خوش‌بینی متوهمانه به مذاکرات هسته‌ای و اعتماد به امریکا و غرب در برجام که موجب ایجاد رویه برجام‌گرایی در ایران طی یک سال اخیر شده است، یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی کشور و تشدید نارضایتی مردم می‌باشد که صدا و سیما باید به آنها پرداخته و نقد آشکار و اصولی دولت را همچنان در برنامه کاری خود داشته باشد.

امیدواریم که تغییر ریاست سازمان و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی، بودجه‌ای و سیاسی دولت و حامیانش موجب تغییر ماهیت و سیاست‌های راهبردی سازمان صدا و سیما که خود جایگاهی هم‌ردیف با دیگر قوای سه گانه دارد، نشده و سیاست عقیم سازی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که از سوی برخی سیاسیون و جناح‌های داخلی و حتی خارجی دنبال می‌شود به شکست بیانجامد.

منابع:

 • سایت خبری تحلیلی الف. ۳۰/۰۵/۱۳۹۳، به آدرس:          http://alef.ir/vdcce4qio2bq1m8.ala2.html?23wml
 • خبرگزاری فارس. ۰۷/۱۰/۱۳۹۳، به آدرس:                               http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931001393100
 • سایت روزنامه دنیای اقتصاد. ۱۳/۱۰/۱۳۹۳، به آدرس:                                                                                                                                          http://donya-e-eqtesad.com/news/851133
 • پایگاه‌ اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای – موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی. ۲۰/۰۷/۱۳۹۳، به آدرس:                                           http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31050

 

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
 • RSS English News

 • RSS news

  • Trump urges US-based Venezuelans to oppose 'Cuban puppet' Maduro
   President speaks at Florida International University in MiamiTrump appeals directly to Venezuela’s militaryDonald Trump has appealed to the largest Venezuelan community in the US, seeking to rally support for the opposition leader Juan Guaidó. Related: Panama Papers ‘tightened the noose’ on offshore assets of Maduro’s inner circle Continue reading...
  • FA Cup quarter-final draw – as it happened
   Manchester United have another away tie after landing Wolves in the last eight, while Manchester City will travel to Swansea City 10.17pm GMT Related: FA Cup quarter-final draw: Manchester sides kept apart 9.44pm GMT The ties will be played over the weekend of 16 and 17 March. Not long to wait! That’s all from me […]
  • Gene therapy could treat rare brain disorder in unborn babies
   Doctors could use Crispr tool to inject benign virus into foetus’s brain to ‘switch on’ key genesScientists are developing a radical form of gene therapy that could cure a devastating medical disorder by mending mutations in the brains of foetuses in the womb.The treatment, which has never been attempted before, would involve doctors injecting the […]
  • George Mendonsa, The Kissing Sailor in famous photograph, dies at 95
   Alfred Eisenstaedt photographed sailor kissing Greta Friedman in Times Square at the end of the second world warGeorge Mendonsa, the sailor who was captured in a famous photograph kissing a woman in Times Square amidst celebrations of the end of the second world war, has died. He was 95.His daughter, Sharon Molleur, told the Providence […]
  • Hoda Muthana wants to help US deradicalise others, says lawyer
   US woman who fled Isis after being vocal proponent ‘could be useful to protect others’The lawyer for Hoda Muthana, the US woman who fled Islamic State and now wants to return home, has called for her to be a voice of a deradicalisation programme that dissuades others from joining the terror group and counters online […]
  • Manchester United and Pogba extend Chelsea’s misery as fans turn on Sarri
   Chelsea will not stand for much more of this. Maurizio Sarri, isolated and alone, shuffled around his technical area as his team were out-muscled, out-manoeuvred and out-classed by Manchester United to leave the FA Cup. The Italian’s eyes never left the pitch but he could not have been deaf to the repertoire of chants, whipped […]
  • Watson tells Corbyn he must change direction to stop Labour splitting
   Deputy leader urges shadow cabinet reshuffle, saying he no longer recognises his own partyToday’s latest political developments - live updatesAnalysis: The first step for exiles? To bring 29 more with themLabour’s deputy leader, Tom Watson, has told Jeremy Corbyn that he must change direction or face a worsening Labour split after seven MPs quit to […]
  • China rejects Australian parliament cyber attack claims as 'baseless' and 'irresponsible'
   Foreign ministry spokesman says speculation and sanctions will only ‘poison the atmosphere for cooperation’China has hit back at suggestions it was behind a sophisticated cyber attack on Australia’s political parties, warning “irresponsible” and “baseless” speculation will heighten tensions.The prime minister, Scott Morrison, revealed on Monday cyber experts believe a state actor was responsible for the […]
  • Jussie Smollett: Chicago police still seeking follow-up interview
   Actor’s lawyers angrily reject reports he may have staged attackPolice spokesman says trajectory of investigation ‘shifted’Chicago police have said they want to conduct a follow-up interview with the Empire actor Jussie Smollett, because new information has prompted a shift in the investigation of his claim he was attacked. Related: Jussie Smollett says he was assaulted […]
  • New York to ban hairstyle policies that discriminate against black people
   Human rights commission rules, believed to be first in US, target company and school policies that ban dreadlocks and other stylesNew York City will ban discrimination based on hairstyles, a rule meant to stop policies that penalize black people.The New York City Commission on Human Rights issued the new regulations on Monday. Believed to be […]
 • اطلاعات