۸:۲۴:۴۹ - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
سناریوهای افزایش دستمزد ۹۷ کارگران
در حالی پیش بینی می شود که جمعه ۲۵ اسفند ماه آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۶ با حضور وزرای اقتصادی برای افزایش دستمزد ۹۷ کارگران برگزار شود که سناریوی های افزایش دستمزد از ۱۲تا ۲۲ درصد است.    نسیم توسعه به نقل از تسنیم: در حالی قرار است جمعه ۲۵ اسفند ماه جلسه […]

در حالی پیش بینی می شود که جمعه ۲۵ اسفند ماه آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۶ با حضور وزرای اقتصادی برای افزایش دستمزد ۹۷ کارگران برگزار شود که سناریوی های افزایش دستمزد از ۱۲تا ۲۲ درصد است.نسیم توسعه به نقل از تسنیم: در حالی قرار است جمعه ۲۵ اسفند ماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که پیش بینی بسیاری از فعالان بازار کار افزایش بین ۱۵ تا ۲۲ درصدی دستمزد کارگران است.

سال گذشته وزیر کار به همراه نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی پس از نشست ۱۲ ساعته در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ را با افزایش ۱۴٫۵ درصدی رقم ۹۲۹٫۹۳۱ تومان تعیین کردند اما برای سایر سطوح ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال در نظر گرفته شد.

با در نظر گرفتن حداقل حقوق ۹۳۰ هزار تومانی سناریوهای متفاوتی برای افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پیش‌بینی می‌شود. در صورتی که دستمزد کارگران  به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد با افزایش ۱۱۱ هزار و ۵۹۱ تومانی حداقل دستمزد به ۱ میلیون و ۴۱ هزار و ۵۲۲ تومان می رسد و در صورتی که حداقل دستمزد ۱۳ درصد افزایش یابد دستمزد با ۱۲۰ هزار و ۸۹۱ تومان افزایش به ۱ میلیون و ۰۵۰ هزار و ۸۲۲ تومان و در صورتی که دستمزد ۱۴ درصد افزایش یابد حداقل مزد با ۱۳۰ هزار و ۱۹۰ تومان افزایش به ۱ میلیون و ۰۶۹ هزار و ۴۲۰ تومان خواهد رسید و در صورتی که حداقل مزد ۱۵ درصد افزایش یابد میزان افزایش دستمزد حدود ۱۳۹ هزار و ۴۸۹ تومان خواهد بود وحداقل دستمزد به ۱ میلیون و ۰۶۹ هزار و ۴۲۰ تومان در سال ۹۷ خواهد رسید.

 با فرض افزایش ۱۶ درصد یعنی ۱۴۸هزار و ۷۸۸ تومان به دستمزد اضافه و حداقل مزد ۱ میلیون و ۰۷۸ هزار و ۷۱۹ تومان و در صورتی که ۱۷ درصد افزایش رقم مزد با افزایش ۱۵۸ هزار و ۸۸ تومان به ۱ میلیون و ۸۸ هزار و ۱۹ تومان و با  افزایش ۱۸ درصد به میزان ۱۶۷ هزار و ۳۸۷ تومان افزایش به ۱ میلیون و ۹۷ هزار و ۳۱۸ تومان خواهد رسید.

 همچنین اگر دستمزد ۱۹ درصد افزایش یابد رقمی فعلی حداقل مزد با ۱۷۶ هزار و ۶۸۶ تومان افزایش به ۱ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۱۷ تومان و با فرض افزایش ۲۰ درصدی با افزایش ۱۸۵ هزار و ۹۸۶ تومان به یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۹۱۷ تومان و در صورتی که ۲۱ درصد افزایش یابد با ۱۹۵ هزار و ۲۸۵ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۲۱۶ تومان خواهد رسید و در نهایت اگر دستمزد ۲۲ درصد افزایش یابد با افزایش ۲۰۴ هزار و ۵۸۴ هزار تومان افزایش به ۱ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۱۵ تومان خواهد رسید.

فردا جمعه ۲۵ اسفند ماه قرار است جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و وزرای اقتصادی دولت برگزار شود در صورت عدم توافق طرفین، تعیین حداقل مزد به یک جلسه دیگر موکول می شود که این احتمال بسیار ضعیف است. همچنین پیش بینی ها با توجه به شرایط رکودی بنگاه های اقتصادی برای افزایش بیش از ۱۵ درصد مهیا نیست اگر برخی از فعالان بازار کار معتقد در بهترین شرایط برای کارگران افزایش دستمزد سال ۹۷ با ۱۳۹ هزار و ۴۸۹ هزار تومان به یک میلیون و ۶۹ هزار و ۴۲۰ تومان می رسد که اگر این پیش بینی درست باشد با رقم سبد هزینه معیشت فاصله چشم گیری دارد.

هزینه سبد معیشت کارگران سه روز گذشته پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر در کارگروه تعیین مزد امروز در جلسه شورای عالی کار۲۶٫۶۹۸٫۰۲۷ ریال تصویب شد که اگر دستمزد ۱۵ درصد افزایش یابد با سبد معیشت رقمی حدود  یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۳۸۰ تومان فاصله دارد.

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات