۱۵:۳۲:۳۳ - سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
رویش لاله های شقایق در شهرستان باشت کهگیلویه و بویراحمد.
تصاویر بسیار زیبایی از رویش لاله های شقایق در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد  نسیم توسعه به نقل از ایرنا:  تصاویر بسیار زیبایی از رویش لاله های شقایق در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد.          

تصاویر بسیار زیبایی از رویش لاله های شقایق در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد نسیم توسعه به نقل از ایرنا:  تصاویر بسیار زیبایی از رویش لاله های شقایق در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد.

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات