۷:۴۳:۴۸ - جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷
روستای پلکانی گلین کردستان
روستای گلین، در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهر سنندج در استان کردستان واقع شده است. این روستا با بافت پلکانی و طبیعت بکری که دارد یکی از روستاهای هدف گردشگری است.                                     نسیم توسعه به نقل از […]

روستای گلین، در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهر سنندج در استان کردستان واقع شده است. این روستا با بافت پلکانی و طبیعت بکری که دارد یکی از روستاهای هدف گردشگری است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسیم توسعه به نقل از ایرنا:  روستای گلین، در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهر سنندج در استان کردستان واقع شده است. این روستا با بافت پلکانی و طبیعت بکری که دارد یکی از روستاهای هدف گردشگری است.

 

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات