۱۳:۲۹:۳۷ - جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
تصنیف زیبای دوش دوش از استاد محمدرضا شجریان + فیلم
تصنیف بسیاز زیبای “دوش دوش” با صدای استاد محمدرضا شجریان و هم آوایی همایون شجریان با شعری از  استاد علی‌اکبر شیدا .   نسیم توسعه: تصنیف بسیاز زیبای “دوش دوش” با صدای استاد محمدرضا شجریان و هم آوایی همایون شجریان با شعری از  استاد علی‌اکبر شیدا .   دوش دوش دوش دوش که آن مه لقا خوش ادا با وفا با […]

تصنیف بسیاز زیبای “دوش دوش” با صدای استاد محمدرضا شجریان و هم آوایی همایون شجریان با شعری از  استاد علی‌اکبر شیدا . 

نسیم توسعه: تصنیف بسیاز زیبای “دوش دوش” با صدای استاد محمدرضا شجریان و هم آوایی همایون شجریان با شعری از  استاد علی‌اکبر شیدا .

 

دوش دوش دوش

دوش که آن مه لقا خوش ادا با وفا با صفا

دوش دوش دوش

از برم آمد و بنشست برده دین و دلم از دست

سوخت سوخت سوخت

سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن

بیش از این ظلم بی حد مکن

جانم بیش از این ظلم بی حد مکن

سوخت سوخت سوخت

آتش اندر دلم سر زد جانم سر زد جانم سر زد

زان رخ همچو آزر زد جانم زر زد جانم زر زد

سوخت سوخت سوخت

سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن

بیش از این ظلم بی حد مکن

جانم بیش از این ظلم بی حد مکن

سوخت سوخت سوخت

آتش اندر دلم سر زد جانم سر زد جانم سر زد

زان رخ همچو آزر زد جانم زر زد جانم زر زد

سوخت سوخت سوخت

سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم یکسره جان و تنم ای صنم بد مکن

بیش از این ظلم بی حد مکن

جانم بیش از این ظلم بی حد مکن

سوخت سوخت سوخت

 


 

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات