ترانه زیبا و حماسی ابوالقاسم خان (مر جنگه) از استاد بهمن علاءالدین

صدای زیبا، دل نشین و روح انگیز به همراه اشعار بسیار تأثیرگذار در اعماق وجود انسان به خصوص قوم بزرگ لر در ایران و سراسر جهان، موجب بی همتایی و اسوره شدن استاد بهمن علاءالدین شده است. 
اقلیم زاگرس: استاد بهمن علاءالدین مشهور به مسعود بختیاری یک استثناء در تاریخ موسیقی بومی عصر حاضر به شمار می‌رود.

گر چه او تنها روایتگر بخشی از فرهنگ موسیقایی لر زبان‌ها بود ولی نقشی بیش از یک خنیاگر بومی یافت و توانست در طول ۳۵ سال از حیات خود، یک زبان مشترک موسیقایی بین همه بختیاری‌ها ایجاد کند. شاید همسنگ او در سایر فرهنگ‌های بومی ایران نتوان یافت. 

ترانه “مر جنگه” یا “ابوالقاسم خان” را می توان یکی از تأثیرگذارترین آهنگ های موسیقی حماسی ایران زمین و به خصوص نزد قوم بزرگ لر دانست که دارای ابعاد مختلف ادبی، سیاسی، اجتماعی و … نیز می باشد. 

 

مر جنگه، مر جنگه
خدا دونه جنگ تفنگهچار بالون چار طیاره (خدا دونه) چارتا زره پوش
ددویل خان ابول (خدا دونه) همه سیاپوشمر او بی مر او بی
خدا دونه جنگ برنو بیآ رضی کله کزی (خدا دونه) دستم به شالت
(ای) لاشمه خاکی بکن (خدا دونه) برنو حلالتآ رضی چلمه بگر (خدا دونه) برم هواری
ده تیر وا خوت ببر (خدا دونه) سی یادگاریمر جنگه، مر جنگه
خدا دونه جنگ تفنگهبالونا بال هوا (خدا دونه) بالا تنیده
ددویل خان ابول (خدا دونه) پلا بریدهمر هو بی مر هو بی
خدا دونه جنگ برنو بی

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید