۱۶:۵۰:۲۷ - پنج شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷
ترانه بی بی مریم بختیاری با صدای نرگس مختاری
در همین کوهستان زنی می زیسته که برابر صد مرد در سرنوشت تاریخ معاصر ما دخیل بوده است. مقصودم «بی بی مریم بختیاری» است. نسیم توسعه:  سردار بی بی مریم بختیاری، از برجسته ترین زنان مبارز ایران، (مادر شیرعلیمردان خان بختیاری، خواهر سردار اسعد و همسر علیقلی خان چهارلنگ) بود که در سال ۱۲۵۱ هـ.ش در سرزمین […]

در همین کوهستان زنی می زیسته که برابر صد مرد در سرنوشت تاریخ معاصر ما دخیل بوده است. مقصودم «بی بی مریم بختیاری» است.نسیم توسعه:  سردار بی بی مریم بختیاری، از برجسته ترین زنان مبارز ایران، (مادر شیرعلیمردان خان بختیاری، خواهر سردار اسعد و همسر علیقلی خان چهارلنگ) بود که در سال ۱۲۵۱ هـ.ش در سرزمین بختیاری بدنیا آمد. پدرش حسینقلی خان ایلخانی معروف بختیاری و مادرش بی بی فاطمه از طایفه چهارلنگ بود. بی بی مریم در کودکی پدر را از دست داد و زندگی دشواری را گذراند. پدرش به دست ظل السلطان حاکم اصفهان کشته شد و خانواده اش مغضوب حکومت گردیده و مدت ها آوارگی و سختی کشیدند.

دکتر باستانی پاریزی مورخ شهیر معاصر نیز می نویسد:  ((در همین کوهستان زنی می زیسته که برابر صد مرد در سرنوشت تاریخ معاصر ما دخیل بوده است. مقصودم «بی بی مریم بختیاری» است))

 

متن تصنيف بی بی مريم 
كاشكي بی (وای، وای) بی مريمه (های، خدا) سردار زنگل
قطارا (وای، وای) حمايلس (وای، خدا) ری دس مسلسل

بی مريم (های، ولا) شير زنون (هاي، خدا) ز قلعه زيد در
صد مِردِ (وای، های) تفنگ به دس (های، خدا) نی واس برابر

بی مريم (وای، وای) سوار اِيا (های، خدا) تفنگ سر شون
دهدر (وای، ولا) ايلخانيه (وای، ولا) دا عليمردون

بی مريم (وای، وای) تو كل بزن (های، خدا) سی عليمردون
جنگ كنه (وای، ولا) با دشمنون (وای) گو! چي شير ميدون

بی مريم (وای، وای) لچک به سر (وای، وای) تفنگ سر دس
شير جنگی (آخه) ايلمون (وای، خدا) مر منده بی كس

ترجمه: مريم خانم 
كاشكی بود بی بی مريم رو؛ سردار زنان
قطارها حمايلش (روی دوشش)؛ روی دست [ـش هم] مسلسل

بي‌بي مريم، شيرِ زنان، از قلعه زد بيرون
صد مردِ تفنگ به دست، نيست باهاش برابر (باهاش برابري نمي‌كنه)

بي‌بي مريم سواره مياد؛ تفنگ روي شونه[اش]
دخترِ خانِ ايل است، مادر «عليمردان» است

بي‌بي مريم! تو كِل بزن براي «عليمردان»
[اون] جنگ كنه با دشمنان؛ برادر[م]! مثل شير ميدان

بي‌بي مريم، لچك به سر، تفنگ بر دست
شير جنگي ايل‌مان مگر مانده بي‌كس (تنها)

۱۱

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات