۱۶:۱۱:۳۳ - جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بمب ساعتی گچساران، برنامه‌ها و مدیران کم اختیار هستند.
بمب ساعتی گچساران را می‌توان در سیاست‌های ناکارآمد، مدیران کم اختیار، برنامه‌های غیر واقعی، وعده‌های سیاسی و نارضایتی شدید شهروندان گچساران به خوبی مشاهده نمود.   اسلام ذوالقدرپور: در هزاره سوم، فکر اینکه یک شهروند باید صبح خود را با حجم گسترده‌ای از مشکلات و دغدغه‌های مدیریت شهری آغاز نماید، بسیار رنج‌آور است. مشکلات و […]

بمب ساعتی گچساران را می‌توان در سیاست‌های ناکارآمد، مدیران کم اختیار، برنامه‌های غیر واقعی، وعده‌های سیاسی و نارضایتی شدید شهروندان گچساران به خوبی مشاهده نمود.  اسلام ذوالقدرپور: در هزاره سوم، فکر اینکه یک شهروند باید صبح خود را با حجم گسترده‌ای از مشکلات و دغدغه‌های مدیریت شهری آغاز نماید، بسیار رنج‌آور است. مشکلات و دغدغه‌های مدیریت شهری برای شهروندانی که شهرشان یکی از مخازن بزرگ نفتی ایران و خاورمیانه است.

مشکلات مدیریت شهری گچساران که تبدیل به غده‌های سرطانی شده و هر روزه موجب یأس، ناامیدی، مرگ و … شهروندان گچساران می‌شوند را می‌توان بخشی از فرآیند ناکارآمد و نابسامان سیاستگذاری در این شهرستان و بلکه استان دانست.

حادثه دردناک انفجار یک خانه در محله لبنان و مصدومیت و فوت تعدادی از شهروندان گچساران که اولین مورد نبوده و حتی آخرین آنها نیز نمی‌باشد، از سوی نماینده محترم گچساران در مجلس شورای اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته و ایشان با استفاده از اصطلاح “بمب ساعتی” برای بافت فرسوده، واکنشی رسانه‌ای از خود نشان دادند.

آیا همین واکنش رسانه‌ای برای رفع مشکلات بیشمار گچساران کافی است؟

آیا دکتر تاج‌گردون با همین یادداشت رسانه‌ای، بمب ساعتی گچساران را خنثی نموده‌اند؟

چه کسی مسئول اتفاقات ناگوار و ناکارآمدی مدیریت شهری گچساران است؟

تردیدی نیست که بافت فرسوده گچساران که بسیاری از دوستان در رسانه‌های استانی از ابتدای سال ۱۳۸۹ به آن پرداخته و از آن به عنوان بحران بزرگ گچساران نام برده‌اند، یکی از خطرناک‌ترین مناطق شهری استان است.

اما در مورد فضای ایجاد شده بعد از حادثه ناگوار اخیر که موجب درگذشت چند نفر از همشهریان عزیزمان شد، چند نکته قابل تأمل است:

یکم: واکنش رسانه‌های استانی و ملی در مورد حادثه اخیر و دیگر حوادث مشابه در بافت فرسوده گچساران را می‌توان در چارچوب رسالت خبری آنان بررسی نمود، اما دوستان رسانه‌ای نیز به خوبی نتوانسته‌اند به مشکلات و فضاسازی مناسب در مورد مشکلات بافت فرسوده بپردازند.

بخشی از نارسایی فضای فرهنگی پیرامون بافت فرسوده را می‌توان ناشی از عدم سیاستگذاری مناسب در این زمینه دانست که قدرت رسانه‌ها در فعالیت بیشتر در این زمینه را نیز محدود نموده است.

گویا رسانه‌های ما نیز از معرفی علل این‌گونه مشکلات، کمی واهمه داشته یا دچار معذورات هستند.

دوم: مشکلات عدیده و بحران‌زای شهرستان گچساران که بیشتر تابعی از بیکاری گسترده در این شهرستان می‌باشند را می‌توان در گفتار و رفتار شهروندان گچسارانی به خوبی مشاهده نمود.

جلوه‌های برجسته این مشکلات بحرانی را می‌توان در مراجعات گسترده شهروندان به دکتر تاج‌گردون در زمان حضور ایشان در مراسمات گچساران مشاهده نمود. این‌گونه مراجعات گسترده را می‌توان مؤلفه‌ای از نارضایتی شهروندان از وضعیت کنونی خود دانست.

علی‌رغم تمام تلاش‌های نماینده محترم گچساران برای حل مشکلات و به خصوص تلاش برای نوسازی بافت فرسوده گچساران، به نظر می‌آید فرآیند اجرایی این طرح تاکنون چندان مناسب نبوده است و مشکلات بسیاری برای اجرای صحیح این سیاست مهم مدیریت شهری گچساران وجود دارد.

مشکلاتی که با نامه‌نگاری رسانه‌ای دکتر تاج‌گردون به شهردار یا اطلاق بمب ساعتی به بافت فرسوده، قابل حل نیستند.

یکی از جلوهای فعالیت دکتر تاج‌گردون طی چند سال اخیر را می‌توان فعالیت رسانه‌ای ایشان دانست که تا حدودی بر دیگر فعالیت‌های ایشان برتری داشته است. اما مشکلات گچساران با بیانیه و یادداشت رسانه‌ای نماینده محترم قابل حل شدن نیستند و دوستان رسانه‌ای ما معمولاً بسیار زیباتر و دقیق‌تر به این موضوعات در رسانه‌های خود می‌پردازند.

بمب ساعتی گچساران با یک یادداشت یا نامه‌نگاری رسانه‌ای با شهردار و شورای شهر حل نمی‌شود، بلکه تنها می‌تواند سرپوشی باشد بر مشکلات بیشمار مدیریتی گچساران از سوی نماینده محترم.

سوم: سخنان فرماندار محترم جناب آقای رحیمی در برخی جلسات و به خصوص جلسه اخیر شورای سلامت در مورد زباله‌های یک ساختمان پزشکی در مرکز شهر، نشان می‌دهد که ایشان از کوچک‌ترین مشکل این شهر که مشکل زباله یک ساختمان نیز می‌باشد، آگاه بوده و به شدت ناراحت هستند.

اما این سخنان نشان از مشکلی اساسی در مدیریت شهری گچساران دارد، مشکلی که فرماندار توانمندی مانند آقای رحیمی نیز توان یا اختیار حل آنها را ندارد و تنها به تذکرات رسانه‌ای در جلسات اکتفا می‌نمایند.

اگر فرماندار دارای اختیارات لازم برای رفع مشکلات گچساران بودند، شاید نیاز به تذکرات مکرر ایشان به مسئولین و رسانه‌ای نمودن آن نبود. فرمانداری که دارای ده‌ها مشاور مختلف است اما از حل مشکل پسماندهای شهری زادگاه خود شکایت دارد.

چهارم: بمب ساعتی گچساران را می‌توان در خیابان شهید بلادیان و کوچه‌های فرسوده آن نیز به خوبی مشاهده نمود که اکنون به شدت برای اجرای یک طرح مبهم و غیر کارشناسی از  سوی مسئولین شهر در حال پیگیری است.

اگر یکی از خانه‌های موجود در کوچه‌های قدیمی و فرسوده اطراف خیابان شهید بلادیان دچار مشکل انفجار گاز شد، مسئول این بمب ساعتی چه کسی خواهد بود؟

نماینده شهر، شهردار، شورای شهر، فرماندار یا مشاور و طراح این پروژه

برای مشکلات این شهر بالقوه ثروتمند و غنی یعنی گچساران، تحلیل‌ها و سیاست‌های بسیاری ارایه شده است، تحلیل‌هایی که بیشتر حول محور کمبودهای اقتصادی و به خصوص کمبود اعبتار و بودجه بوده‌اند.

جناب آقای تاج‌گردون

مشکلات شهر گچساران با یادداشت‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های  پربار جنابعالی در فضای مجازی، حل نمی‌شوند. برای حل مشکلات گچساران نیاز به سیاستگذاری‌های بسیار بهتری است. سیاستگذاری‌هایی که در طرح خیابان شهید بلادیان که شما حامی سرسخت آن هستید، به چشم نمی‌خورد.

بمب ساعتی گچساران را می‌توان در سیاست‌های ناکارآمد، مدیران کم اختیار، برنامه‌های غیر واقعی، وعده‌های سیاسی و نارضایتی شدید شهروندان گچساران به خوبی مشاهده نمود.  

امیدواریم تا دیر نشده برای رفع مشکلات اساسی گچساران و کاهش نارضایتی شهروندان گچساران، اقدامی صورت گرفته و تلاش‌ها و اقدامات فضای مجازی جای خود را به فضای واقعی و اقدامات عملی بدهند.

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
 • RSS English News

 • RSS news

  • Death toll rises to 86 in Tanzania ferry disaster
   MV Nyerere ferry sank on Thursday afternoon near Ukara Island, Lake VictoriaHundreds of people are missing after a ferry capsized and sank on Lake Victoria in east Africa on Thursday afternoon.The death toll, which doubled to 86 on Friday morning, is expected to rise further as search and rescue operations continue, said John Mongella, commissioner […]
  • Global push to cut deaths from cancer and heart disease wildly off course
   Lack of progress in reducing early deaths from chronic diseases could cause majority of UN member states to miss 2030 deadlineMore than half of all countries will not meet global targets to cut deaths from cancer, heart disease and other chronic conditions, according to a report in the Lancet.In 2015, world leaders pledged to cut […]
  • Premier League team news and buildup to the weekend's matches – live!
   • Latest news from Friday press conferences and beyond• Premier League: 10 things to look out for this weekend• And you can email Barry or tweet @bglendenning 11.18am BST What makes a latex bladder and synthetic leather panels so special to you? ⚽We want to know your favourite ball from the annals of time, be […]
  • Picnics on the motorway: the first car-free Sundays – in pictures
   For three months from November 1973, the Dutch government banned cars on Sundays to curb oil consumption during the Opec energy crisis. City residents enjoyed picnics on empty motorways and got around on foot, by bike ... and on horseback Continue reading...
  • Global markets shrug off trade war fears - business live
   European and Asian markets rise after Wall Street hits record high as fears subside surrounding the trade dispute between China and the USPound falls on renewed Brexit fearsUK government borrowing jumps in AugustUber in talks to buy Deliveroo, Bloomberg reportsNatWest customers locked out of online accounts 11.06am BST Howard Archer, chief economic advisor to the […]
  • 'Ain't gonna stop Mama Nature': Florence marks new normal in North Carolina
   As residents grapple with the hurricane’s devastation, they brace for the future: ‘They’re not 500-year events any more’In the coastal shrimping town of Georgetown, South Carolina, only a few people even lost power. It’s here, though, that we’ll start, because it’s here that the Pee Dee river meets the Waccamaw and both flush into the […]
  • Low: ‘We want to punch new holes in the possibilities of music’
   Never afraid to sit still, even after a dozen albums, the Minnesota band look back at the tracks that define their evolving sound: ‘Just say what you feel strongly about now’At home in Duluth, Minnesota, Alan Sparhawk gives a tour of his vegetable garden, where long pumpkin vines rope around the heirloom tomatoes; Lake Superior […]
  • 'Too much, too fast': Disney to scale back production of Star Wars movies
   After the disappointing box office performance of Solo: A Star Wars Story, Disney CEO Bob Iger says fans ‘can expect some slowdown’After months of rumour and speculation, Disney CEO Bob Iger has confirmed that its production and release of Star Wars movies will be scaled back.Iger admitted that he had made a mistake, and that […]
  • Newly discovered photographs reveal family life of the Romanovs
   Photographs of Tsar Nicholas II and family go on show at Science Museum in London A sleigh ride in the snow, a hunting trip, a family outing on the lake dressed in cool white outfits with wide-brimmed hats: they look like the snaps of a carefree young family of the early 20th century, whose prosperous […]
  • Don't mention the R-word
   The more you talk about recession, the more likely it is to transpire – so how about discussing unsung heroes and social entrepreneurs instead?Can you talk yourself into recession? With the 10th anniversary of the global financial crash upon us and the prospect of Brexit threatening to convulse economies in Europe, the R-word has been […]
 • اطلاعات