۱۴:۰۸:۲۰ - چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
انگلیس به واسطه فرقه شیرازی ها به دنبال تزلزل مقام مرجعیت درون شیعه است/سکوت معنادار فرقه شیرازی در مقابل اقدامت وحشیانه تکفیری ها!
متاسفانه با توجه به اینکه امروز فرقه شیرازی ها با استفاده از تجهیزات ماهواره ای وحمایت های مالی انگلستان در فضای مجازی ودر شبکه ماهواره ای ابزاری برای بسط وتوسعه نظریات خود یافته است باید به این موضوع بیش از پیش حساس شد

دکتر سید هادی سید افقهی کارشناس جهان اسلام در گفت و گو با قدس آنلاین با بیان اینکه انگلیس در دوره های مختلف روش های تهاجمی خاصی را علیه کشورهای اسلامی مورد توجه قرار داده و جاسوسان انگلیسی با آگاهی از برخی موضوعات بین شیعیان واهل سنت برنامه های تفرقه انگیزانه خود را دنبال کرده اند می گوید: استعمار پیر انگلیس همواره در پی سیطره بر اقصی نقاط جهان بوده است تا از طریق غارتگری و دربند کشیدن مردمان آنها را مطیع اوامر و نقشه های خود کند. انگلیس برخی از کشورها را با کشتی های توپدار، یورش مسلحانه و استفاده از روش نظامی به تصرف خود در آورد. روش دیگر ورود انگلیس به برخی کشورها فتنه انگیزی و نفوذ نرم است تا بدین واسطه به مقاصد و اهداف خود دست یابد. از جمله راهبردهای موزیانه انگلیس که همگان بدان اذعان دارند موضوع  تفرقه بیانداز و حکومت کن؛ است. تفرقه های انگلیسی از نوع نژادی، دینی، قومی، مذهبی و حتی از نوع فرهنگی است. بی تردید یکی از مهمترین دلایل تفرقه در جهان اسلام به مطالعات مستشرقان و خاورشناسانی بازمی گردد که جاسوس های انگلیس بودند. آنها با حضور در کشورهای اسلامی و با کسب شناخت از ادیان و مذاهب مختلف در جهان  اسلام به جمع بندیهایی رسیدند که بنا برآن بتوانند در جامعه اسلامی تفرقه ایجاد کنند. آنها دریافتند که جهان اسلام دارای ۷۲ فرقه است از این رو فرصت را برای نفوذ و تعمیم اهداف خود مغتنم شمردند. آنها با شناخت و آگاهی از این فرقه ها سعی کردند تا مسلمانان را وارد جنگ های مذهبی، نژادی و قومیتی کنند.

دکتر سید افقهی ایجاد داعش را دنباله راهبردهای ضد وحدتی جهان اسلام عنوان کرده می گوید: متاسفانه ایجاد داعش نشان می دهد انگلیس به این بخش از راهبردهای خود در سطح منطقه دست یافته است. امروز داعش خود را ناجی اهل سنت در برابر شیعه خطاب می کند و با حمایت از سوی آمریکا؛ انگلیس، رژیم صهیونیستی؛ اسرائیل؛ ترکیه، عربستان، امارات، قطر واردن به بهانه اینکه دولت شیعی ایران قصد قتل وعام سنی مذهب های جهان را دارد در پی تسلط ونفوذ هر چه بیشتر غرب بر جهان اسلام است. انگلیس که درباره اهل سنت به اهداف خود رسیده بود با حمایت از برخی شیعیانی که به هیچ وجه مرجعیت علمی ندارند این بار در جهان تشییع پازل ضد وحدتی را اجرا و کامل نمود.

وی درخصوص فرقه شیرازی ها که نماینده شیعیان متعصب و تند رو و مورد حمایت لندن است اظهار می دارد: بنیانگذار فرقه شیرازی ها “سید محمد شیرازی” بعد از رحلت آیت الله حکیم با ادعای مرجعیت درصدد بود تا خود را بر علما و مراجع تقلید و جامعه اسلامی تحمیل کند. هنگامی که وی در تلاش بود تا حکم مرجعیت را به دست آورد  برخی از علما از ایشان پرسیدند که شما نزد کدام یک از علما و مراجع درس خوانده اید. وی با ادعای اینکه نزد آیت الله خویی و شاهرودی درس خوانده  و اجازه اجتهاد از این دو بزرگوار را دارم قصد فریب علما و مجتهدان جهان اسلام را داشت … تصویر نامه استعلام علما و مراجع از آیت الله خویی و شاهرودی در اینترنت قرار دارد. مراجع یاد شده  از این دو آیت الله پرسیدند که آیا شما ” سید محمد شیرازی” را می شناسید و به عنوان مرجع تایید می نمایید؟  پاسخ روشن بود هر دو بزرگوار منکر می شوند ومی گویند که اصلا چنین فردی را در نجف ندیده و هرگز نزد آنها درس نخوانده اند از این رو اجتهاد ایشان تایید نمی شود. هر چند “سید محمد شیرازی ” اصرار بر مرجعیت خود دارد اما هیچ یک از مراجع وی را تایید نمی کنند. هر چند وی با چاپ رساله بر مرجعیت  خود اصرار می کند اما از سوی مجتهدان وعالمان دینی رد می شود. حضرت امام خمینی (ره) نیز مرجعیت واجتهاد وی را تایید نکردند. عدم تایید به حق حضرت امام ” سید محمد شیرازی ” را با امام وانقلاب اسلامی دشمن و زاویه دار می کند. وی تا لحظه فوت با انقلاب در عناد بود و مرتب با تشکیک؛ توهین؛ تحریف و شبهه افکنی در حال ضربه زنی به انقلاب و اسلام بود.

وی ادامه می دهد: سید صادق شیرازی بعد از فوت برادرش در راستای ایجاد تفرقه درون حوزه های علمیه و مراجع همان ماموریت تضعیف انقلاب اسلامی را دنبال کرد. مهمترین علت اینکه این فرقه  به شیعه لندنی یا انگلیسی مشهور است به دلیل حمایت این کشور و حرکت کردن در راستای اهداف تفرقه افکنانه انگلیس است. پخش اکثر شبکه های ماهواره ای که توسط فرقه شیرازی ها اداره می شود از لندن است. شخصیت هایی که به این جریان منتسب هستند ومسئوولان شبکه های مختلف ماهواره ای از جمله شبکه   فدک، عترت و… با سیاست های تفرقه افکنانه انگلیس برعلیه نمادهای اهل سنت شعار داده و شخصیت های مورد احترام اهل سنت را از جمله خلفا و همسر پیامبر را صب می کنند. آنها به کسانی که به این هتاکی و فحاشی ها اعتراض کرده را نیز هتاکی می کنند. فرقه شیرازی از اینکه به مراجع مورد احترام شیعیان هتاکی می کنند افتخار می کنند. آنها با اهانت به آیت ا…سیستانی؛ امام و مقام معظم رهبری علنا از مراجع و رهبران مورد احترام شیعیان نام می برند.

استاد سید افقهی می افزاید: بدیهی است فرقه شیرازی با راهبردها و توطئه های انگلیس درصدد است تا جایگاه مرجعیت را از سطح علمی شکسته و با ایجاد فرآیند پوپولیستی و عامه پسند انتخاب مرجعیت را به رای مردم واگذار کنند. با توجه به اینکه فرقه شیرازی  از قدرت علمی مرجعیت برخوردار نیستند لذا تلاش می کنند تا از طریق برنامه های ماهواره ای وبا رویکرد پوپولیستی ضعف علمی واجتهادی خود را پنهان کنند.

وی با اشاره به هدف مهم انگلیس در عالم شیعه می گوید: مساله مهمی که انگلیس  به واسطه فرقه شیرازی ها در عالم تشییع دنبال می کند تزلزل مقام مرجعیت درون شیعه است. با توجه به اینکه شیعیان معتقد هستند هرفرد شیعی یا باید مجتهد یا مقلد باشد و چون همه مردم نمی توانند مجتهد باشند از علما تقلید می کنند و وجوهات شرعی خود را از قبیل خمس، زکات و رد مظالم را در اختیارمراجع می گذارند و مشکلات فقهی واحکام خود را از مراجع می گیرند  بنابراین با تضعیف مرجعیت جامعه شیعی به مراتب تضعیف خواهد شد.

دکتر سید افقهی رویکردهای فرقه شیرازی را اینگونه عنوان نمود: فرقه شیرازی ها سه رویکرد اعتقادی، سیاسی و آیینی دارند. رویکرد اعتقادی آنها و نوع تفکراتشان بیشتر به حجتیه شباهت دارد. معتقد هستند که مسائل دینی را با مسائل سیاسی نباید ادغام کرد و دین نباید در حکومت دخالت کند. فرقه شیرازی ها در حالی چنین شعاری می دهند که تمامی مواضع آنها سیاسی است. آنها با این موضوع به نوعی به حکومت جمهوری اسلامی اعلام جنگ کرده اند چرا که می گویند شخصیت ها ورهبران جمهوری اسلامی سیاست زده هستند.

وی در این باره می افزاید: آنها معتقد هستند ولایت فقیه امر باطلی است و مشروعیت ندارد. فرقه شیرازی موضعی ضد فلسفی و عرفانی دارند، حدیث گرا هستند و با اجتهاد، فلسفه و عرفان مخالفت کرده و به اخباری ها شباهت دارند. فرقه شیرازی مدعی هستند جمهوری اسلامی خلافت امام زمان (علیه السلام) را غصب کرده و ظهور را به تاخیر انداخته  است از این رو باید پرچم نظام جمهوری اسلامی سرنگون شود تا دوره ظهور به تاخیر نیفتد. رویکرد سیاسی آنها بسیار وقیحانه و پرخاشگرانه تر از رویکرد اعتقادی شان است. آنها عملا به فلسطین و جبهه مقاومت حمله می کنند و جهان اسلام را به تفرقه بین شیعه و سنی دعوت می کنند. از منافقین و فتنه گران سال ۸۸ حمایت کرده وبه تمامی جریان های انقلابی  چون سید حسن نصرالله؛ برادران  حوثی دریمن،  شیخ عیسی قاسم در بحرین و سایر خطبا وعلما  حمله وهتاکی می کنند. جالب است بدانیم موضع آنها در برابر جنایت های آمریکا، انگلیس؛ داعش و صهیونیست ها، انفعال و سکوت است. با آنکه داعش خود را ناجی اهل سنت می داند و بسیاری از شیعیان را به شهادت رسانده است اما فرقه شیرازی هرگز کوچکترین موضعی علیه این جریان تکفیری تروریستی نگرفته است.

دکتر سید هادی سید افقهی می گوید: رویکرد آیینی فرقه شیرازی توسل به خرافه وخواب نما شدن و سوء استفاده از شعائر حسینی و واقعه کربلاست. آنها با انجام فعالیت های موهن موجب وهن اسلام وشیعه می شوند. با به نمایش گذاشتن رفتارهای خرافه ای چون راه رفتن روی شیشه، آتش؛ خار، قمه زنی و برگزاری عید الزهرا(س)  اسلام را به خطر انداخته و احساسات برادران اهل سنت را جریحه دار می کنند. فرقه شیرازی براین باورند که رفتارهای آنها مورد توجه همه شیعیان است در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد.

این کارشناس جهان اسلام  با بیان اینکه تکفیریها در راستای قتل عام شیعیان از رفتارهای شیرازی ها سوء استفاده می کنند می گوید: رفتارهای نابخردانه آنها و  برگزاری مراسم های وحدت شکن واظهار نظرهای تفرقه افکنانه موجب شده تا تکفیریها بیش از پیش علیه شیعیان بسیج شوند. یکی از سران تکفیریها به این مساله اذعان کرده بود که شبهایی که قصد تحریک نیروهای تروریستی برای حمله های انتحاری را داریم از ویدئوهایی استفاده می کنیم که علیه نمادها و مقدسات اهل سنت سخنانی گفته شده است. در این شرایط نیروهای تروریستی با انگیزه بیشتر و با خواست قلبی و احساساتی جریحه دار شده با عملیات انتحاری شیعیان را قتل عام می کنند.

وی خطر نفوذ آنها را درجوانان مهم عنوان کرده اظهار می دارد: متاسفانه با توجه به اینکه امروز فرقه شیرازی ها با استفاده از تجهیزات ماهواره ای وحمایت های مالی انگلستان در فضای مجازی ودر شبکه ماهواره ای ابزاری برای بسط وتوسعه نظریات خود یافته است باید به این موضوع بیش از پیش حساس شد. آنها درصدد هستند تا با تاثیر گذاری بر جوانانی که از عقبه علمی، تحلیلی و مطالعاتی برخوردار نیستند و با نفوذ در هیات های مذهبی و با متهم کردن جمهوری اسلامی به عدم اجرایی کردن شعائر حسینی جای خود را در ذهن واندیشه جوانان مومن باز کنند.

دکتر سید افقهی دراین باره می افزاید: به هر حال این فرقه باید افشا شود و تفکراتش به چالش کشیده شود. باید با زبان جوان فهم و با استفاده از مهارت های تکنیکی بالا  این  جریان افشا شود. بی شک این مهم باید از سوی مسئوولان؛ اصحاب هیات های مذهبی؛ شعرای آیینی؛ و مداحان تبیین شود.

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
 • RSS English News

 • RSS news

  • Trump urges US-based Venezuelans to oppose 'Cuban puppet' Maduro
   President speaks at Florida International University in MiamiTrump appeals directly to Venezuela’s militaryDonald Trump has appealed to the largest Venezuelan community in the US, seeking to rally support for the opposition leader Juan Guaidó. Related: Panama Papers ‘tightened the noose’ on offshore assets of Maduro’s inner circle Continue reading...
  • FA Cup quarter-final draw – as it happened
   Manchester United have another away tie after landing Wolves in the last eight, while Manchester City will travel to Swansea City 10.17pm GMT Related: FA Cup quarter-final draw: Manchester sides kept apart 9.44pm GMT The ties will be played over the weekend of 16 and 17 March. Not long to wait! That’s all from me […]
  • Gene therapy could treat rare brain disorder in unborn babies
   Doctors could use Crispr tool to inject benign virus into foetus’s brain to ‘switch on’ key genesScientists are developing a radical form of gene therapy that could cure a devastating medical disorder by mending mutations in the brains of foetuses in the womb.The treatment, which has never been attempted before, would involve doctors injecting the […]
  • George Mendonsa, The Kissing Sailor in famous photograph, dies at 95
   Alfred Eisenstaedt photographed sailor kissing Greta Friedman in Times Square at the end of the second world warGeorge Mendonsa, the sailor who was captured in a famous photograph kissing a woman in Times Square amidst celebrations of the end of the second world war, has died. He was 95.His daughter, Sharon Molleur, told the Providence […]
  • Hoda Muthana wants to help US deradicalise others, says lawyer
   US woman who fled Isis after being vocal proponent ‘could be useful to protect others’The lawyer for Hoda Muthana, the US woman who fled Islamic State and now wants to return home, has called for her to be a voice of a deradicalisation programme that dissuades others from joining the terror group and counters online […]
  • Manchester United and Pogba extend Chelsea’s misery as fans turn on Sarri
   Chelsea will not stand for much more of this. Maurizio Sarri, isolated and alone, shuffled around his technical area as his team were out-muscled, out-manoeuvred and out-classed by Manchester United to leave the FA Cup. The Italian’s eyes never left the pitch but he could not have been deaf to the repertoire of chants, whipped […]
  • Watson tells Corbyn he must change direction to stop Labour splitting
   Deputy leader urges shadow cabinet reshuffle, saying he no longer recognises his own partyToday’s latest political developments - live updatesAnalysis: The first step for exiles? To bring 29 more with themLabour’s deputy leader, Tom Watson, has told Jeremy Corbyn that he must change direction or face a worsening Labour split after seven MPs quit to […]
  • China rejects Australian parliament cyber attack claims as 'baseless' and 'irresponsible'
   Foreign ministry spokesman says speculation and sanctions will only ‘poison the atmosphere for cooperation’China has hit back at suggestions it was behind a sophisticated cyber attack on Australia’s political parties, warning “irresponsible” and “baseless” speculation will heighten tensions.The prime minister, Scott Morrison, revealed on Monday cyber experts believe a state actor was responsible for the […]
  • Jussie Smollett: Chicago police still seeking follow-up interview
   Actor’s lawyers angrily reject reports he may have staged attackPolice spokesman says trajectory of investigation ‘shifted’Chicago police have said they want to conduct a follow-up interview with the Empire actor Jussie Smollett, because new information has prompted a shift in the investigation of his claim he was attacked. Related: Jussie Smollett says he was assaulted […]
  • New York to ban hairstyle policies that discriminate against black people
   Human rights commission rules, believed to be first in US, target company and school policies that ban dreadlocks and other stylesNew York City will ban discrimination based on hairstyles, a rule meant to stop policies that penalize black people.The New York City Commission on Human Rights issued the new regulations on Monday. Believed to be […]
 • اطلاعات