۱۴:۰۸:۲۰ - چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
انگلیس به واسطه فرقه شیرازی ها به دنبال تزلزل مقام مرجعیت درون شیعه است/سکوت معنادار فرقه شیرازی در مقابل اقدامت وحشیانه تکفیری ها!
متاسفانه با توجه به اینکه امروز فرقه شیرازی ها با استفاده از تجهیزات ماهواره ای وحمایت های مالی انگلستان در فضای مجازی ودر شبکه ماهواره ای ابزاری برای بسط وتوسعه نظریات خود یافته است باید به این موضوع بیش از پیش حساس شد

دکتر سید هادی سید افقهی کارشناس جهان اسلام در گفت و گو با قدس آنلاین با بیان اینکه انگلیس در دوره های مختلف روش های تهاجمی خاصی را علیه کشورهای اسلامی مورد توجه قرار داده و جاسوسان انگلیسی با آگاهی از برخی موضوعات بین شیعیان واهل سنت برنامه های تفرقه انگیزانه خود را دنبال کرده اند می گوید: استعمار پیر انگلیس همواره در پی سیطره بر اقصی نقاط جهان بوده است تا از طریق غارتگری و دربند کشیدن مردمان آنها را مطیع اوامر و نقشه های خود کند. انگلیس برخی از کشورها را با کشتی های توپدار، یورش مسلحانه و استفاده از روش نظامی به تصرف خود در آورد. روش دیگر ورود انگلیس به برخی کشورها فتنه انگیزی و نفوذ نرم است تا بدین واسطه به مقاصد و اهداف خود دست یابد. از جمله راهبردهای موزیانه انگلیس که همگان بدان اذعان دارند موضوع  تفرقه بیانداز و حکومت کن؛ است. تفرقه های انگلیسی از نوع نژادی، دینی، قومی، مذهبی و حتی از نوع فرهنگی است. بی تردید یکی از مهمترین دلایل تفرقه در جهان اسلام به مطالعات مستشرقان و خاورشناسانی بازمی گردد که جاسوس های انگلیس بودند. آنها با حضور در کشورهای اسلامی و با کسب شناخت از ادیان و مذاهب مختلف در جهان  اسلام به جمع بندیهایی رسیدند که بنا برآن بتوانند در جامعه اسلامی تفرقه ایجاد کنند. آنها دریافتند که جهان اسلام دارای ۷۲ فرقه است از این رو فرصت را برای نفوذ و تعمیم اهداف خود مغتنم شمردند. آنها با شناخت و آگاهی از این فرقه ها سعی کردند تا مسلمانان را وارد جنگ های مذهبی، نژادی و قومیتی کنند.

دکتر سید افقهی ایجاد داعش را دنباله راهبردهای ضد وحدتی جهان اسلام عنوان کرده می گوید: متاسفانه ایجاد داعش نشان می دهد انگلیس به این بخش از راهبردهای خود در سطح منطقه دست یافته است. امروز داعش خود را ناجی اهل سنت در برابر شیعه خطاب می کند و با حمایت از سوی آمریکا؛ انگلیس، رژیم صهیونیستی؛ اسرائیل؛ ترکیه، عربستان، امارات، قطر واردن به بهانه اینکه دولت شیعی ایران قصد قتل وعام سنی مذهب های جهان را دارد در پی تسلط ونفوذ هر چه بیشتر غرب بر جهان اسلام است. انگلیس که درباره اهل سنت به اهداف خود رسیده بود با حمایت از برخی شیعیانی که به هیچ وجه مرجعیت علمی ندارند این بار در جهان تشییع پازل ضد وحدتی را اجرا و کامل نمود.

وی درخصوص فرقه شیرازی ها که نماینده شیعیان متعصب و تند رو و مورد حمایت لندن است اظهار می دارد: بنیانگذار فرقه شیرازی ها “سید محمد شیرازی” بعد از رحلت آیت الله حکیم با ادعای مرجعیت درصدد بود تا خود را بر علما و مراجع تقلید و جامعه اسلامی تحمیل کند. هنگامی که وی در تلاش بود تا حکم مرجعیت را به دست آورد  برخی از علما از ایشان پرسیدند که شما نزد کدام یک از علما و مراجع درس خوانده اید. وی با ادعای اینکه نزد آیت الله خویی و شاهرودی درس خوانده  و اجازه اجتهاد از این دو بزرگوار را دارم قصد فریب علما و مجتهدان جهان اسلام را داشت … تصویر نامه استعلام علما و مراجع از آیت الله خویی و شاهرودی در اینترنت قرار دارد. مراجع یاد شده  از این دو آیت الله پرسیدند که آیا شما ” سید محمد شیرازی” را می شناسید و به عنوان مرجع تایید می نمایید؟  پاسخ روشن بود هر دو بزرگوار منکر می شوند ومی گویند که اصلا چنین فردی را در نجف ندیده و هرگز نزد آنها درس نخوانده اند از این رو اجتهاد ایشان تایید نمی شود. هر چند “سید محمد شیرازی ” اصرار بر مرجعیت خود دارد اما هیچ یک از مراجع وی را تایید نمی کنند. هر چند وی با چاپ رساله بر مرجعیت  خود اصرار می کند اما از سوی مجتهدان وعالمان دینی رد می شود. حضرت امام خمینی (ره) نیز مرجعیت واجتهاد وی را تایید نکردند. عدم تایید به حق حضرت امام ” سید محمد شیرازی ” را با امام وانقلاب اسلامی دشمن و زاویه دار می کند. وی تا لحظه فوت با انقلاب در عناد بود و مرتب با تشکیک؛ توهین؛ تحریف و شبهه افکنی در حال ضربه زنی به انقلاب و اسلام بود.

وی ادامه می دهد: سید صادق شیرازی بعد از فوت برادرش در راستای ایجاد تفرقه درون حوزه های علمیه و مراجع همان ماموریت تضعیف انقلاب اسلامی را دنبال کرد. مهمترین علت اینکه این فرقه  به شیعه لندنی یا انگلیسی مشهور است به دلیل حمایت این کشور و حرکت کردن در راستای اهداف تفرقه افکنانه انگلیس است. پخش اکثر شبکه های ماهواره ای که توسط فرقه شیرازی ها اداره می شود از لندن است. شخصیت هایی که به این جریان منتسب هستند ومسئوولان شبکه های مختلف ماهواره ای از جمله شبکه   فدک، عترت و… با سیاست های تفرقه افکنانه انگلیس برعلیه نمادهای اهل سنت شعار داده و شخصیت های مورد احترام اهل سنت را از جمله خلفا و همسر پیامبر را صب می کنند. آنها به کسانی که به این هتاکی و فحاشی ها اعتراض کرده را نیز هتاکی می کنند. فرقه شیرازی از اینکه به مراجع مورد احترام شیعیان هتاکی می کنند افتخار می کنند. آنها با اهانت به آیت ا…سیستانی؛ امام و مقام معظم رهبری علنا از مراجع و رهبران مورد احترام شیعیان نام می برند.

استاد سید افقهی می افزاید: بدیهی است فرقه شیرازی با راهبردها و توطئه های انگلیس درصدد است تا جایگاه مرجعیت را از سطح علمی شکسته و با ایجاد فرآیند پوپولیستی و عامه پسند انتخاب مرجعیت را به رای مردم واگذار کنند. با توجه به اینکه فرقه شیرازی  از قدرت علمی مرجعیت برخوردار نیستند لذا تلاش می کنند تا از طریق برنامه های ماهواره ای وبا رویکرد پوپولیستی ضعف علمی واجتهادی خود را پنهان کنند.

وی با اشاره به هدف مهم انگلیس در عالم شیعه می گوید: مساله مهمی که انگلیس  به واسطه فرقه شیرازی ها در عالم تشییع دنبال می کند تزلزل مقام مرجعیت درون شیعه است. با توجه به اینکه شیعیان معتقد هستند هرفرد شیعی یا باید مجتهد یا مقلد باشد و چون همه مردم نمی توانند مجتهد باشند از علما تقلید می کنند و وجوهات شرعی خود را از قبیل خمس، زکات و رد مظالم را در اختیارمراجع می گذارند و مشکلات فقهی واحکام خود را از مراجع می گیرند  بنابراین با تضعیف مرجعیت جامعه شیعی به مراتب تضعیف خواهد شد.

دکتر سید افقهی رویکردهای فرقه شیرازی را اینگونه عنوان نمود: فرقه شیرازی ها سه رویکرد اعتقادی، سیاسی و آیینی دارند. رویکرد اعتقادی آنها و نوع تفکراتشان بیشتر به حجتیه شباهت دارد. معتقد هستند که مسائل دینی را با مسائل سیاسی نباید ادغام کرد و دین نباید در حکومت دخالت کند. فرقه شیرازی ها در حالی چنین شعاری می دهند که تمامی مواضع آنها سیاسی است. آنها با این موضوع به نوعی به حکومت جمهوری اسلامی اعلام جنگ کرده اند چرا که می گویند شخصیت ها ورهبران جمهوری اسلامی سیاست زده هستند.

وی در این باره می افزاید: آنها معتقد هستند ولایت فقیه امر باطلی است و مشروعیت ندارد. فرقه شیرازی موضعی ضد فلسفی و عرفانی دارند، حدیث گرا هستند و با اجتهاد، فلسفه و عرفان مخالفت کرده و به اخباری ها شباهت دارند. فرقه شیرازی مدعی هستند جمهوری اسلامی خلافت امام زمان (علیه السلام) را غصب کرده و ظهور را به تاخیر انداخته  است از این رو باید پرچم نظام جمهوری اسلامی سرنگون شود تا دوره ظهور به تاخیر نیفتد. رویکرد سیاسی آنها بسیار وقیحانه و پرخاشگرانه تر از رویکرد اعتقادی شان است. آنها عملا به فلسطین و جبهه مقاومت حمله می کنند و جهان اسلام را به تفرقه بین شیعه و سنی دعوت می کنند. از منافقین و فتنه گران سال ۸۸ حمایت کرده وبه تمامی جریان های انقلابی  چون سید حسن نصرالله؛ برادران  حوثی دریمن،  شیخ عیسی قاسم در بحرین و سایر خطبا وعلما  حمله وهتاکی می کنند. جالب است بدانیم موضع آنها در برابر جنایت های آمریکا، انگلیس؛ داعش و صهیونیست ها، انفعال و سکوت است. با آنکه داعش خود را ناجی اهل سنت می داند و بسیاری از شیعیان را به شهادت رسانده است اما فرقه شیرازی هرگز کوچکترین موضعی علیه این جریان تکفیری تروریستی نگرفته است.

دکتر سید هادی سید افقهی می گوید: رویکرد آیینی فرقه شیرازی توسل به خرافه وخواب نما شدن و سوء استفاده از شعائر حسینی و واقعه کربلاست. آنها با انجام فعالیت های موهن موجب وهن اسلام وشیعه می شوند. با به نمایش گذاشتن رفتارهای خرافه ای چون راه رفتن روی شیشه، آتش؛ خار، قمه زنی و برگزاری عید الزهرا(س)  اسلام را به خطر انداخته و احساسات برادران اهل سنت را جریحه دار می کنند. فرقه شیرازی براین باورند که رفتارهای آنها مورد توجه همه شیعیان است در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد.

این کارشناس جهان اسلام  با بیان اینکه تکفیریها در راستای قتل عام شیعیان از رفتارهای شیرازی ها سوء استفاده می کنند می گوید: رفتارهای نابخردانه آنها و  برگزاری مراسم های وحدت شکن واظهار نظرهای تفرقه افکنانه موجب شده تا تکفیریها بیش از پیش علیه شیعیان بسیج شوند. یکی از سران تکفیریها به این مساله اذعان کرده بود که شبهایی که قصد تحریک نیروهای تروریستی برای حمله های انتحاری را داریم از ویدئوهایی استفاده می کنیم که علیه نمادها و مقدسات اهل سنت سخنانی گفته شده است. در این شرایط نیروهای تروریستی با انگیزه بیشتر و با خواست قلبی و احساساتی جریحه دار شده با عملیات انتحاری شیعیان را قتل عام می کنند.

وی خطر نفوذ آنها را درجوانان مهم عنوان کرده اظهار می دارد: متاسفانه با توجه به اینکه امروز فرقه شیرازی ها با استفاده از تجهیزات ماهواره ای وحمایت های مالی انگلستان در فضای مجازی ودر شبکه ماهواره ای ابزاری برای بسط وتوسعه نظریات خود یافته است باید به این موضوع بیش از پیش حساس شد. آنها درصدد هستند تا با تاثیر گذاری بر جوانانی که از عقبه علمی، تحلیلی و مطالعاتی برخوردار نیستند و با نفوذ در هیات های مذهبی و با متهم کردن جمهوری اسلامی به عدم اجرایی کردن شعائر حسینی جای خود را در ذهن واندیشه جوانان مومن باز کنند.

دکتر سید افقهی دراین باره می افزاید: به هر حال این فرقه باید افشا شود و تفکراتش به چالش کشیده شود. باید با زبان جوان فهم و با استفاده از مهارت های تکنیکی بالا  این  جریان افشا شود. بی شک این مهم باید از سوی مسئوولان؛ اصحاب هیات های مذهبی؛ شعرای آیینی؛ و مداحان تبیین شود.

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
 • RSS English News

 • RSS news

  • EU withdrawal deal is 95% settled, Theresa May to tell Commons
   Prime minister takes unusual step of briefing planned Brexit remarks to MPs in advanceTheresa May will tell the Commons on Monday that 95% of the Brexit withdrawal agreement and its protocols are settled as she seeks to demonstrate to anxious MPs in her own party that she is making headway in the increasingly fraught divorce […]
  • Pentagon confirms US general shot in Afghanistan Taliban attack
   Brig Gen Jeffrey Smiley wounded at Kandahar compoundTwo senior provincial officials assassinated The Pentagon has confirmed that a US general was shot and wounded in a Taliban attack that killed two Afghan leaders in Kandahar province this week. Related: Afghanistan postpones Kandahar elections after police chief killed Continue reading...
  • NFL wrap: Bears lose heartbreaker to Pats as Hail Mary comes up just short
   New England forced to fight hard for fourth straight winBrowns lose in overtime for second time this seasonJacksonville Jaguars bench Bortles after another lossTom Brady threw for three touchdowns and the New England Patriots hung on to beat the Chicago Bears 38-31 on Sunday when Kevin White got stopped at the one on a 54-yard […]
  • Kimi Räikkönen makes Lewis Hamilton wait for F1 title with US GP win
   • Ferrari driver seals his first victory in 113 races in thriller• Red Bull’s Max Verstappen is second with Hamilton thirdNot quite yet. Lewis Hamilton will have to wait a few days longer for his fifth Formula One title after a wild and wonderful US Grand Prix ended with the improbable outcome of a victory […]
  • Stan & Ollie review – melancholy twilight of comedy gods Laurel and Hardy
   Brilliant impersonations by Steve Coogan and John C Reilly lift the muted charm of this biopic about their troubled music-hall tour of BritainThis sweet, sad film is about a little-known final chapter in the lives of comedy legends Stan Laurel and Oliver Hardy. In 1952, at a low point professionally, out of fashion in the […]
  • Trump administration trying to define transgender out of existence – report
   New York Times cites government memo Gender would be defined at birth as only male or femaleThe Trump administration is attempting to strip transgender people of official recognition by creating a narrow definition of gender as being only male or female and unchangeable once determined at birth, the New York Times reported. Related: 'Rapid-onset gender […]
  • England players among top cricketers in new ‘spot-fixing’ claims
   • Al-Jazeera alleges 26 scams in 15 international matches • England players ‘batted to order’ in seven of them, it is claimedAn al-Jazeera documentary has claimed that 15 international cricket matches in 2011 and 2012 were the subject of 26 spot-fixing scams, with “a small group” of England players alleged to have been involved on […]
  • Miralem Pjanic: ’We were in danger. Football wasn’t the most important thing’ | Paolo Bandini
   As Juventus prepare to face Manchester United in the Champions League, the midfielder tells of how his tears as a baby helped his family flee war in BosniaFahrudin Pjanic knew war was coming. As a footballer for FK Drina Zvornik in the Yugoslavian third division, he travelled around the country enough to see the social […]
  • Kyle Edmund beats Gaël Monfils for first ATP Tour title at European Open
   • Briton fights back from set down for 3-6, 7-6, 7-6 success• Edmund ranked 14th in world after victory in AntwerpKyle Edmund defeated Gaël Monfils to win his first ATP Tour title at the European Open in Antwerp.It is the latest breakthrough moment in a season of them for the 23-year-old Yorkshireman, who reached his […]
  • Adam Hastings steers Glasgow past Cardiff in farcical clash of the kits
   • Cardiff Blues 12 Glasgow 29• Gareth Anscombe: ‘It was an out-and-out disgrace’Glasgow blew away the Blues with two tries before some of the crowd had settled in their seats – and blue was the colour on an afternoon when it was so hard to tell the players apart that one of them later tore […]
 • اطلاعات