۱۴:۰۸:۲۰ - چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
انگلیس به واسطه فرقه شیرازی ها به دنبال تزلزل مقام مرجعیت درون شیعه است/سکوت معنادار فرقه شیرازی در مقابل اقدامت وحشیانه تکفیری ها!
متاسفانه با توجه به اینکه امروز فرقه شیرازی ها با استفاده از تجهیزات ماهواره ای وحمایت های مالی انگلستان در فضای مجازی ودر شبکه ماهواره ای ابزاری برای بسط وتوسعه نظریات خود یافته است باید به این موضوع بیش از پیش حساس شد

دکتر سید هادی سید افقهی کارشناس جهان اسلام در گفت و گو با قدس آنلاین با بیان اینکه انگلیس در دوره های مختلف روش های تهاجمی خاصی را علیه کشورهای اسلامی مورد توجه قرار داده و جاسوسان انگلیسی با آگاهی از برخی موضوعات بین شیعیان واهل سنت برنامه های تفرقه انگیزانه خود را دنبال کرده اند می گوید: استعمار پیر انگلیس همواره در پی سیطره بر اقصی نقاط جهان بوده است تا از طریق غارتگری و دربند کشیدن مردمان آنها را مطیع اوامر و نقشه های خود کند. انگلیس برخی از کشورها را با کشتی های توپدار، یورش مسلحانه و استفاده از روش نظامی به تصرف خود در آورد. روش دیگر ورود انگلیس به برخی کشورها فتنه انگیزی و نفوذ نرم است تا بدین واسطه به مقاصد و اهداف خود دست یابد. از جمله راهبردهای موزیانه انگلیس که همگان بدان اذعان دارند موضوع  تفرقه بیانداز و حکومت کن؛ است. تفرقه های انگلیسی از نوع نژادی، دینی، قومی، مذهبی و حتی از نوع فرهنگی است. بی تردید یکی از مهمترین دلایل تفرقه در جهان اسلام به مطالعات مستشرقان و خاورشناسانی بازمی گردد که جاسوس های انگلیس بودند. آنها با حضور در کشورهای اسلامی و با کسب شناخت از ادیان و مذاهب مختلف در جهان  اسلام به جمع بندیهایی رسیدند که بنا برآن بتوانند در جامعه اسلامی تفرقه ایجاد کنند. آنها دریافتند که جهان اسلام دارای ۷۲ فرقه است از این رو فرصت را برای نفوذ و تعمیم اهداف خود مغتنم شمردند. آنها با شناخت و آگاهی از این فرقه ها سعی کردند تا مسلمانان را وارد جنگ های مذهبی، نژادی و قومیتی کنند.

دکتر سید افقهی ایجاد داعش را دنباله راهبردهای ضد وحدتی جهان اسلام عنوان کرده می گوید: متاسفانه ایجاد داعش نشان می دهد انگلیس به این بخش از راهبردهای خود در سطح منطقه دست یافته است. امروز داعش خود را ناجی اهل سنت در برابر شیعه خطاب می کند و با حمایت از سوی آمریکا؛ انگلیس، رژیم صهیونیستی؛ اسرائیل؛ ترکیه، عربستان، امارات، قطر واردن به بهانه اینکه دولت شیعی ایران قصد قتل وعام سنی مذهب های جهان را دارد در پی تسلط ونفوذ هر چه بیشتر غرب بر جهان اسلام است. انگلیس که درباره اهل سنت به اهداف خود رسیده بود با حمایت از برخی شیعیانی که به هیچ وجه مرجعیت علمی ندارند این بار در جهان تشییع پازل ضد وحدتی را اجرا و کامل نمود.

وی درخصوص فرقه شیرازی ها که نماینده شیعیان متعصب و تند رو و مورد حمایت لندن است اظهار می دارد: بنیانگذار فرقه شیرازی ها “سید محمد شیرازی” بعد از رحلت آیت الله حکیم با ادعای مرجعیت درصدد بود تا خود را بر علما و مراجع تقلید و جامعه اسلامی تحمیل کند. هنگامی که وی در تلاش بود تا حکم مرجعیت را به دست آورد  برخی از علما از ایشان پرسیدند که شما نزد کدام یک از علما و مراجع درس خوانده اید. وی با ادعای اینکه نزد آیت الله خویی و شاهرودی درس خوانده  و اجازه اجتهاد از این دو بزرگوار را دارم قصد فریب علما و مجتهدان جهان اسلام را داشت … تصویر نامه استعلام علما و مراجع از آیت الله خویی و شاهرودی در اینترنت قرار دارد. مراجع یاد شده  از این دو آیت الله پرسیدند که آیا شما ” سید محمد شیرازی” را می شناسید و به عنوان مرجع تایید می نمایید؟  پاسخ روشن بود هر دو بزرگوار منکر می شوند ومی گویند که اصلا چنین فردی را در نجف ندیده و هرگز نزد آنها درس نخوانده اند از این رو اجتهاد ایشان تایید نمی شود. هر چند “سید محمد شیرازی ” اصرار بر مرجعیت خود دارد اما هیچ یک از مراجع وی را تایید نمی کنند. هر چند وی با چاپ رساله بر مرجعیت  خود اصرار می کند اما از سوی مجتهدان وعالمان دینی رد می شود. حضرت امام خمینی (ره) نیز مرجعیت واجتهاد وی را تایید نکردند. عدم تایید به حق حضرت امام ” سید محمد شیرازی ” را با امام وانقلاب اسلامی دشمن و زاویه دار می کند. وی تا لحظه فوت با انقلاب در عناد بود و مرتب با تشکیک؛ توهین؛ تحریف و شبهه افکنی در حال ضربه زنی به انقلاب و اسلام بود.

وی ادامه می دهد: سید صادق شیرازی بعد از فوت برادرش در راستای ایجاد تفرقه درون حوزه های علمیه و مراجع همان ماموریت تضعیف انقلاب اسلامی را دنبال کرد. مهمترین علت اینکه این فرقه  به شیعه لندنی یا انگلیسی مشهور است به دلیل حمایت این کشور و حرکت کردن در راستای اهداف تفرقه افکنانه انگلیس است. پخش اکثر شبکه های ماهواره ای که توسط فرقه شیرازی ها اداره می شود از لندن است. شخصیت هایی که به این جریان منتسب هستند ومسئوولان شبکه های مختلف ماهواره ای از جمله شبکه   فدک، عترت و… با سیاست های تفرقه افکنانه انگلیس برعلیه نمادهای اهل سنت شعار داده و شخصیت های مورد احترام اهل سنت را از جمله خلفا و همسر پیامبر را صب می کنند. آنها به کسانی که به این هتاکی و فحاشی ها اعتراض کرده را نیز هتاکی می کنند. فرقه شیرازی از اینکه به مراجع مورد احترام شیعیان هتاکی می کنند افتخار می کنند. آنها با اهانت به آیت ا…سیستانی؛ امام و مقام معظم رهبری علنا از مراجع و رهبران مورد احترام شیعیان نام می برند.

استاد سید افقهی می افزاید: بدیهی است فرقه شیرازی با راهبردها و توطئه های انگلیس درصدد است تا جایگاه مرجعیت را از سطح علمی شکسته و با ایجاد فرآیند پوپولیستی و عامه پسند انتخاب مرجعیت را به رای مردم واگذار کنند. با توجه به اینکه فرقه شیرازی  از قدرت علمی مرجعیت برخوردار نیستند لذا تلاش می کنند تا از طریق برنامه های ماهواره ای وبا رویکرد پوپولیستی ضعف علمی واجتهادی خود را پنهان کنند.

وی با اشاره به هدف مهم انگلیس در عالم شیعه می گوید: مساله مهمی که انگلیس  به واسطه فرقه شیرازی ها در عالم تشییع دنبال می کند تزلزل مقام مرجعیت درون شیعه است. با توجه به اینکه شیعیان معتقد هستند هرفرد شیعی یا باید مجتهد یا مقلد باشد و چون همه مردم نمی توانند مجتهد باشند از علما تقلید می کنند و وجوهات شرعی خود را از قبیل خمس، زکات و رد مظالم را در اختیارمراجع می گذارند و مشکلات فقهی واحکام خود را از مراجع می گیرند  بنابراین با تضعیف مرجعیت جامعه شیعی به مراتب تضعیف خواهد شد.

دکتر سید افقهی رویکردهای فرقه شیرازی را اینگونه عنوان نمود: فرقه شیرازی ها سه رویکرد اعتقادی، سیاسی و آیینی دارند. رویکرد اعتقادی آنها و نوع تفکراتشان بیشتر به حجتیه شباهت دارد. معتقد هستند که مسائل دینی را با مسائل سیاسی نباید ادغام کرد و دین نباید در حکومت دخالت کند. فرقه شیرازی ها در حالی چنین شعاری می دهند که تمامی مواضع آنها سیاسی است. آنها با این موضوع به نوعی به حکومت جمهوری اسلامی اعلام جنگ کرده اند چرا که می گویند شخصیت ها ورهبران جمهوری اسلامی سیاست زده هستند.

وی در این باره می افزاید: آنها معتقد هستند ولایت فقیه امر باطلی است و مشروعیت ندارد. فرقه شیرازی موضعی ضد فلسفی و عرفانی دارند، حدیث گرا هستند و با اجتهاد، فلسفه و عرفان مخالفت کرده و به اخباری ها شباهت دارند. فرقه شیرازی مدعی هستند جمهوری اسلامی خلافت امام زمان (علیه السلام) را غصب کرده و ظهور را به تاخیر انداخته  است از این رو باید پرچم نظام جمهوری اسلامی سرنگون شود تا دوره ظهور به تاخیر نیفتد. رویکرد سیاسی آنها بسیار وقیحانه و پرخاشگرانه تر از رویکرد اعتقادی شان است. آنها عملا به فلسطین و جبهه مقاومت حمله می کنند و جهان اسلام را به تفرقه بین شیعه و سنی دعوت می کنند. از منافقین و فتنه گران سال ۸۸ حمایت کرده وبه تمامی جریان های انقلابی  چون سید حسن نصرالله؛ برادران  حوثی دریمن،  شیخ عیسی قاسم در بحرین و سایر خطبا وعلما  حمله وهتاکی می کنند. جالب است بدانیم موضع آنها در برابر جنایت های آمریکا، انگلیس؛ داعش و صهیونیست ها، انفعال و سکوت است. با آنکه داعش خود را ناجی اهل سنت می داند و بسیاری از شیعیان را به شهادت رسانده است اما فرقه شیرازی هرگز کوچکترین موضعی علیه این جریان تکفیری تروریستی نگرفته است.

دکتر سید هادی سید افقهی می گوید: رویکرد آیینی فرقه شیرازی توسل به خرافه وخواب نما شدن و سوء استفاده از شعائر حسینی و واقعه کربلاست. آنها با انجام فعالیت های موهن موجب وهن اسلام وشیعه می شوند. با به نمایش گذاشتن رفتارهای خرافه ای چون راه رفتن روی شیشه، آتش؛ خار، قمه زنی و برگزاری عید الزهرا(س)  اسلام را به خطر انداخته و احساسات برادران اهل سنت را جریحه دار می کنند. فرقه شیرازی براین باورند که رفتارهای آنها مورد توجه همه شیعیان است در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد.

این کارشناس جهان اسلام  با بیان اینکه تکفیریها در راستای قتل عام شیعیان از رفتارهای شیرازی ها سوء استفاده می کنند می گوید: رفتارهای نابخردانه آنها و  برگزاری مراسم های وحدت شکن واظهار نظرهای تفرقه افکنانه موجب شده تا تکفیریها بیش از پیش علیه شیعیان بسیج شوند. یکی از سران تکفیریها به این مساله اذعان کرده بود که شبهایی که قصد تحریک نیروهای تروریستی برای حمله های انتحاری را داریم از ویدئوهایی استفاده می کنیم که علیه نمادها و مقدسات اهل سنت سخنانی گفته شده است. در این شرایط نیروهای تروریستی با انگیزه بیشتر و با خواست قلبی و احساساتی جریحه دار شده با عملیات انتحاری شیعیان را قتل عام می کنند.

وی خطر نفوذ آنها را درجوانان مهم عنوان کرده اظهار می دارد: متاسفانه با توجه به اینکه امروز فرقه شیرازی ها با استفاده از تجهیزات ماهواره ای وحمایت های مالی انگلستان در فضای مجازی ودر شبکه ماهواره ای ابزاری برای بسط وتوسعه نظریات خود یافته است باید به این موضوع بیش از پیش حساس شد. آنها درصدد هستند تا با تاثیر گذاری بر جوانانی که از عقبه علمی، تحلیلی و مطالعاتی برخوردار نیستند و با نفوذ در هیات های مذهبی و با متهم کردن جمهوری اسلامی به عدم اجرایی کردن شعائر حسینی جای خود را در ذهن واندیشه جوانان مومن باز کنند.

دکتر سید افقهی دراین باره می افزاید: به هر حال این فرقه باید افشا شود و تفکراتش به چالش کشیده شود. باید با زبان جوان فهم و با استفاده از مهارت های تکنیکی بالا  این  جریان افشا شود. بی شک این مهم باید از سوی مسئوولان؛ اصحاب هیات های مذهبی؛ شعرای آیینی؛ و مداحان تبیین شود.

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
 • RSS English News

 • RSS news

  • 'Elusive and cryptic lizard': hunt on in Melbourne for endangered grassland earless dragon
   Newly discovered species could soon be the first reptile on the Australian mainland to be declared extinctA newly reclassified species of lizard that is native to areas now paved by Melbourne’s suburbs could become the first reptile on mainland Australia to be declared extinct.A taxonomic survey of the grassland earless dragon, published in the Royal […]
  • Woman, 102, suspected of killing care home neighbour, 92
   The suspect, who told staff she had ‘killed someone’, has been placed in psychiatric care after the incident in FranceA woman aged 102 has been placed in psychiatric care in north-eastern France after she was suspected of murdering her 92-year-old neighbour in a care home, prosecutors said.The victim was found dead on Saturday night in […]
  • Global markets rocked as US-China trade and tech rift deepens
   Shares fall sharply in Asia, Europe and North America in intensifying war of wordsThe deepening trade and technology war between the US and China has sent global stock markets sharply lower and prompted a warning from the IMF of the increasing risks to the global economy.Shares fell sharply in Asia, Europe and North America on […]
  • New US charges against Julian Assange could spell decades behind bars
   WikiLeaks founder charged in 18-count DoJ indictmentAssange ‘risked serious harm to US national security’Julian Assange could face decades in a US prison after being charged with violating the Espionage Act by publishing classified information through WikiLeaks. Related: Julian Assange: US charges WikiLeaks founder with violating Espionage Act – live Continue reading...
  • Arsène Wenger: Europa League final ‘little bit of a nightmare’ for Arsenal
   • Mkhitaryan’s absence ‘something that should not happen’• Frenchman says he is ready for return to footballArsène Wenger has described Arsenal’s predicament in heading to Baku for the Europa League final as “a little bit of a nightmare”. The club’s former manager, who left last summer after 22 years in the role and still describes […]
  • English test students may have been wrongly accused, says watchdog
   Home Office ‘did not have the expertise’ to check data used to accuse students of cheatingThe student accused by UK of cheating at EnglishA government watchdog has criticised the Home Office for failing to protect students wrongly accused of cheating in an English language test that they were required to sit as part of a […]
  • Congestion on Everest leads to backlog of climbers in 'death zone'
   Local media cites recent deaths of three people as cause for hours-long queue in freezing temperaturesHundreds of climbers hoping to make it to the summit of the world’s tallest mountain were forced to queue for hours in freezing temperatures at high altitude this week as congestion built up on Mount Everest.The delays have been linked […]
  • Bayern Munich set to test Manchester City with £70m bid for Leroy Sané
   Bayern make Sané their No 1 summer transfer targetWinger is believed to be keen on a return to GermanyBayern Munich have made Leroy Sané their No 1 transfer target this summer and are preparing a bid of around £70m for the 23-year-old Germany international. Related: Premier League finances: the full club-by-club breakdown and verdict Continue […]
  • The Other Two review – a fabulous, scabrous sendup of Bieber-a-likes
   How would you react if your baby brother became an overnight pop sensation? This comedy has heart, charm – and a staggering belly-laugh gag rateCary Dubek is a 30-year-old gay, still-aspiring actor. His sister Brooke was a dancer in her younger days. She is currently temping as a realtor, because it allows her to squat […]
  • England Lionesses get 'reality check' for World Cup from Royal Marines
   • ‘There were men who had their legs blown off’ – Beth Mead• Team-building activities took place at St George’s ParkToni Duggan and Beth Mead have spoken of the “reality check” they got from spending a night with the Royal Marines as the England team get stuck into their World Cup preparations.“There were men there […]
 • اطلاعات