۱۲:۰۲:۰۳ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
انعکاس
تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره مردم شهر گمیشان استان گلستان.   نسیم توسعه به نقل از مهر:  تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره مردم شهر گمیشان استان گلستان.     تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره مردم شهر گمیشان استان گلستان.   تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره مردم شهر گمیشان استان گلستان.

تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره مردم شهر گمیشان استان گلستان.  • انعکاس

 

نسیم توسعه به نقل از مهر:  تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره مردم شهر گمیشان استان گلستان.

 

منبع:
نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه