۱۴:۲۹:۴۱ - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
افزایش حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور محترم در دستوركار دولت قرار دارد.
ترميم حقوق كاركنان دولت وظيفه دولت است و ما نيز پيشنهادهای خود را ارايه كرده‌ايم. بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور محترم در دستوركار دولت قرار دارد و اميدواريم كه در اسرع وقت، تصميمات در اين مورد نهايی شود. نسیم توسعه به نقل از نیک نفت:  معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان […]

ترميم حقوق كاركنان دولت وظيفه دولت است و ما نيز پيشنهادهای خود را ارايه كرده‌ايم. بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور محترم در دستوركار دولت قرار دارد و اميدواريم كه در اسرع وقت، تصميمات در اين مورد نهايی شود.


نسیم توسعه به نقل از نیک نفت:  معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: اقدامات ما در تبيين ماموريت‌ها و حدود مداخلات و تصدي‌هاي دولت در اداره كشور و همچنين روش انجام وظايف و ماموريت‌ها و ارايه خدمات به مردم زماني موفق ارزيابي مي‌شود كه بتوانيم با رضايتمندي بيشتري از سوي مردم مواجه شويم والا هر اندازه تلاش كنيم در عين حال، مردم احساس كنند كه از خدمات به نحو مطلوبي بهره‌مند نمي‌شوند، از هدف غايي دور شده‌ايم.

مهندس جمشيد انصاری در مراسم تجليل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهيد رجايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: جشنواره شهيد رجايي هم در سطح ملي كه در آن عملا خط مشي‌ها و محورهاي اساسي اصلاح نظام اداري براي يك سال آينده تشريح و تبيين مي‌شود و هم آنچه در سطح دستگاه‌هاي اجرايي برگزار مي‌شود، فرصت مناسبي براي نگاه مجدد به اجراي برنامه جامع اصلاح نظام ادراي و توجه دادن به برنامه‌هايي است كه بايد در طول سال در اولويت قرار مي‌گيرند.

معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه نظام اداري كشور در سه سطح با مسايل خاصي مواجه است، به تبيين اين سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبيين ماموريت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره كشور است.

وي اضافه كرد: بيش از سه دهه است كه ما درگير مناقشات نظري در اين سطح براي پاسخ به برخي پرسش‌ها هستيم كه مثلا دولت در كشور چه وظايفي را دارد يا بايد داشته باشد؟ چه تصدي‌ها و ماموريت‌هايي را بايد دولت عهده‌دار شود و سهم مردم در فعاليت‌هاي جامعه به چه ميزان است؟ به عبارت ديگر، تعيين سطح و محدوده مداخله دولت و مشاركت مردم از جمله موضوعاتي است كه در بحث «نظريه دولت» به آن پرداخته مي‌شود.

رئيس سازمان اداری و استخدامی كشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوري اسلامي ايران دولتي داريم كه در حوزه اداره امور و تصدي‌ها، بيشتر از بسياري از كشورها ورود كرده و امروزه آنچه در كشور ما اتفاق افتاده است، در كمتر كشوري ديده مي‌شود.

وي افزود: در طول سه دهه اخير تلاش بسياري شده است كه حوزه مداخلات و تصدي‌هاي دولت كاهش و به امور حاكميتي منحصر شود، از طرف ديگر از جانب مردم، تقاضا براي مداخله دولت افزايش يافته است. به طوري كه در بسياري از امور مانند اداره امور محلي كه پيش از اين، مداخله دولت را نداشتيم، گسترش مداخلات دولت را شاهديم و ملاحظه مي‌شود كه توقع هم اين است كه در اداره امور محلي نيز دولت نقش بيشتري را ايفا كند.

مهندس انصاري با اشاره به تعبيري كه مي‌گويد، «ما در ايران، دولتي، مردم‌گريز و مردمي، دولت‌گرا داريم»، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارايه خدمات و تامين امنيت، اعمال حاكميت سياسي، تصدي‌هاي اجتماعي و انحصاري، ايجاد زيرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامين اجتماعي، همه و همه آنهم با هزينه از محل بودجه عمومي مداخله كند.

وي افزود: البته نهاد دولت نيز نسبت به اين توسعه تصدي‌ها، كم‌ميل نيست و عملا همين موضوع باعث شده است كه سه دهه در اين سطح، درگير مناقشات نظري باشيم تا بتوانيم دولت را در سطح وظايف و ماموريت‌هاي كلان اصلاح كنيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور سطح دوم موضوعات نظام اداري را روش‌هاي انجام وظايف و ماموريت‌هاي دولت دانست و خاطرنشان كرد: هر ماموريت و وظيفه‌اي كه بر عهده دولت نهاده مي‌شود، با فرآيند و روشي مشخص توسط يكي از دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌شود. به عبارت ديگر، در بخش‌هاي مختلف براي ارايه خدمات و انجام تصدي‌ها، روش‌هاي مشخص و معيني تعريف شده كه اين روش‌ها و تكنولوژي‌هاي انجام كار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداري است.

وي افزود: وظيفه ما اين است كه در جهت ارتقاي رضايتمندي مردم، كاهش هزينه‌هاي دولت و ارائه خدمات به بهترين نحو به مردم، دائما روش‌ها و تكنولوژي‌هايي انجام كار را مورد بازنگري و اصلاح قرار دهيم تا ما را به سمت اعمال حكمراني خوب سوق دهد.

مهندس انصاري با بيان اينكه سطح سوم از موضوعات نظام اداري مردم‌ و كساني هستند كه از اين خدمات به خاطر تكاليف قانوني در تعيين وظايف و ماموريت‌ها بهره‌مند مي‌شوند، تاكيد كرد: ميزان رضايتمندي مردم از خدماتي كه دستگاه‌هاي اجرايي به ايشان ارايه مي‌كنند،  ملاك موفقيت در عملكرد دولت محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: به هر ميزان كه ميزان رضايتمندي مردم افزايش يابد و مردم احساس كنند كه در دستيابي به خدمات دولتي از سهولت بيشتري برخوردارند يا حقوقي كه براي ايشان پيش‌بيني شده است، به راحتي در اختيارشان قرار گيرد، دولت وظايف خود را به نيكويي انجام داده‌ است. از طرفي به هر ميزان كه ميزان رضايت‌مندي خدمت‌گيرندگان كاهش يابد يا مردم كمتر احساس نظارت بر كل دولت داشته باشند، حاكي از اين است كه ما در انجام وظايف خود كوتاهي كرده‌ايم يا روش‌هاي مناسبي را براي انجام وظايف و ارايه خدمات انتخاب نكرده‌ايم.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: مجموعه آنچه كه به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادراي، در شوراي عالي ادراي و دولت تصويب و به دستگاه‌هاي اداري ابلاغ شده، در پي آن است كه بتوانيم در اين سه سطح به وضعيت مطلوبتر و بهينه‌تري نسبت به قبل دست يابيم.

وي در ادامه با تشريح برخي محورهاي برنامه جامع اصلاح نظام اداري، اظهار داشت: در اين برنامه، آنجايي كه به بازمهندسي نقش و ساختار دولت پرداخته مي‌شود، هدف اصلاح وظايف دولت و معطوف به تكاليف و ماموريت‌هايي است كه به صورت ذاتي برعهده دولت قرار دارد يا انجام آن، از عهده مردم خارج است. به عنوان مثال ما نمي‌توانيم مسئوليت تامين امنيت را مستقيما به مردم واگذار كنيم، بلكه مردم تنها مي‌توانند در آن مشاركت داشته باشند. به عبارت ديگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به اين مسايل پرداخته مي‌شود.

مهندس انصاري ادامه داد: در موضوع اصلاح روش‌ها و رويه‌هاي انجام كار يا استفاده از فناوري براي ارايه خدمات دولتي نيز در برنامه جامع اصلاح نظام اداري، مجموعه‌اي از برنامه‌ها تعريف شده است. استقرار دولت الكترونيك به عنوان يكي از برنامه‌هاي تسهيل‌كننده در ارايه خدمات و همچنين برنامه‌‌ توسعه فناوري‌هاي اداري و ارتقاي بهره‌وري از اين جمله است.

به گفته رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، در اين برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت‌گيرندگان و مشتريان نظام اداري نيز بحث مقابله با فساد و تامين حقوق شهروندان در نظام اداري پيش‌بيني شده است كه دستگاه‌هاي مختلف متناسب با ماموريت‌هايي كه عهده‌دار آن هستند، برنامه‌هاي اجرايي را در اين ارتباط در دستور كار خود قرار مي‌دهند.

مهندس انصاري در جمع‌بندي موضوعات مطروحه تاكيد كرد: موفقيت ما در بحث تبيين ماموريت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره كشور و روش انجام وظايف و ماموريت‌هاي آن، زماني است كه بتوانيم با رضايتمندي بيشتري از سوي مردم مواجه شويم، والا هر اندازه كه نسبت به اصلاح ساختارها اقدام كنيم، يا دولت الكترونيك را توسعه دهيم، ولي افزايش رضايتمندي مردم را شاهد نباشيم، نقض غرضي روي داده است. به عبارت ديگر، اگر با همه اين اقدامات، در نهايت، مردم احساس كنند كه از خدمات به نحو مطلوبي بهره‌مند نمي‌شوند، هدف غايي تحصيل نشده است.

 وي در ادامه به اهميت وظايف و ماموريت‌ها در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پرداخت و اظهار داشت: اين وزارتخانه با مجموعه‌اي از وظايف و ماموريت‌‌هاي به عبارتي مسئوليت‌هاي سه وزاتخانه‌اي را كه پيش از ادغام وجود داشته، عهده‌دار شده است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي اضافه كرد: امروز اگر ما پنج يا شش ابرچالش را براي كشور برمي‌شماريم، سه ابر چالش در حوزه ماموريت‌ها و مسئوليت‌هاي اين وزارتخانه قرار دارد و اين وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلي سامان‌دهنده اين چالش‌ها اقدامات موثر انجام دهد.

وي ابرچالش‌هاي بيكاري و تامين اشتغال، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و آسيب‌هاي اجتماعي را در حوزه فعاليت‌هاي عملكردي وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي دانست و ادامه داد:  اهميت اين وزارتخانه علاوه بر ماموريت‌هايي كه بر عهده دارد از ناحيه چالش‌هاي عمده‌اي كه كشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده اين وزارتخانه قرار دارد، مشخص مي‌شود.

مهندس انصاري افزود: اگر ما بخواهيم در ارايه خدماتي كه بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌هاي تابعه اين وزارتخانه است و انجام وظايف حاكميتي و نظارتي و تصدي‌گري به خوبي عمل كنيم و رضايتمندي مشتريان خود را داشته باشيم، نيازمند تغييرات جدي در روش‌هاي ارايه خدمت و انجام وظايف و مجموعا اصلاح نظام داري در اين وزارتخانه هستيم.

وي تصريح كرد: برنامه اصلاح نظام اداري چه در كل دولت و چه در دستگاه حساسي مانند اين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك برنامه ساده، بسيط و كم اهميت نيست و اجراي درست، دقيق و كامل آن، تضميني است براي گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظايف، تا سطح بالاتري از رضايتمندي مردم را شاهد باشيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه گفت: در اين ارتباط، توقع ما از شوراي راهبري توسعه مديريت وزارتخانه و دستگاه‌هاي تابعه آن، پرداختن جدي‌تر به تعريف برنامه‌هاي عملياتي و اجراي آن در بخش‌هاي مختلف است به نحوي كه بتوانيم سال به سال با وضعيت بهتري در ارايه خدمات اين وزاتخانه و دستگاه‌هاي تابعه آن مواجه باشيم.

مهندس جمشيد انصاري در ادامه با اشاره به اين موضوع كه البته وظايفي نيز در اين ارتباط بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور و دولت است كه بايد آنها را پيگيري كنيم، اذعان داشت: از جمله اين وظايف، نگاه مناسب به نيروي انساني شاغل در دولت است. دولت بايد در جهت رعايت عدالت در پرداخت بين دستگاه‌ها اقدام كند اما گام نخست را بايد خود وزارتخانه‌ها بردارند.

وي با اشاره به تفاوت‌ها و تبعيض‌ها در پرداخت‌هاي كاركنان در وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته آن اظهار داشت: ضروري است نسبت به رفع اين تبعيض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

وي تصريح كرد: ترميم حقوق كاركنان دولت وظيفه دولت است و ما نيز پيشنهادهاي خود را ارايه كرده‌ايم. بررسي پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور محترم در دستور كار دولت قرار دارد و اميدواريم كه در اسرع وقت، تصميمات در اين مورد نهايي شود و تكليفي را كه در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه براي رعايت عدالت در پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

وي در ادامه ضمن تبريك به سازمان‌ها و ادارات و واحدهايي كه در ارزيابي به عمل آمده چه در ستاد جشنواره شهيد رجايي وزارتخانه، چه در سطح استان يا وزارتخانه‌ها حائز رتبه برتر شده‌اند، از همه آنهايي كه در دست‌يابي به اين موفقيت‌ها موثر بوده‌اند، تشكر و قدرداني كرد. 

منبع:
سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
 • RSS English News

 • RSS news

  • Magnus Carlsen v Fabiano Caruana: World Chess Championship, Game 8 – live!
   Carlsen and Caruana meet in Game 8 of their championship matchRueful Carlsen ‘way too soft’ in Game 7 (full move-by-move recap)Tweet Bryan at @BryanAGraham or email him 5.50pm GMT It appears we’re headed for a draw after 25. Nc4 Qg6 26. Nxd6 Qxd6. Caruana comes back with 27. h4, indicating he’s not completely given up […]
  • Corbyn: government’s Brexit agreement ‘locks in uncertainty’ for four years or more - Politics live
   Labour leader addresses the CBI after Theresa May’s said businesses would lose out from plans to stop low-skilled EU workers coming to the UKMay’s speech to CBI conference - Summary and analysisLunchtime summary 5.49pm GMT Here is Sky’s Beth Rigby on the PM’s meeting with Brexiters. (See 3.52pm.)So, the press pack gathered to get a […]
  • Donald Trump launches new attack on admiral who led Bin Laden raid – live
   President falsely claims he ‘pointed him out’ in his book before 9/11Trump first criticized retired admiral Bill McRaven in Fox interview on SundaySign up for the Guardian’s new US morning briefing 5.43pm GMT The Republican Party is now joining Trump’s criticism of Admiral McRaven. Worth noting after recent comments: Retired Adm. William McRaven was reportedly […]
  • Take me to your Leda: sensual Pompeii bedroom art uncovered
   Fresco with remarkably vivid colours found during work at ancient city in ItalyArchaeologists have found a fresco in an ancient Pompeii bedroom that depicts a sensual scene of the Roman god Jupiter, disguised as a swan, and a legendary queen of Sparta from Greek mythology.The figure of Leda being impregnated by the god in swan […]
  • What my new grandchild has taught me about love – and parenting trends
   Child-rearing rules have changed so much that I’ve been asked to watch YouTube tutorials by his anxious parentsI can hear him shrieking upstairs as I write. It’s his new thing – a sort of shouting. Every day there is a new thing. Every day he changes. Lights and the colour red seem to excite him […]
  • Senate Democrats file lawsuit against Matthew Whitaker's appointment
   Donald Trump ‘acted unconstitutionally’ in replacing SessionsSenate must be allowed to approve acting attorney generalThree leading Democratic US senators filed a lawsuit on Monday accusing Donald Trump of illegally appointing Matthew Whitaker as acting attorney general, saying the president violated the US constitution and denied the Senate its right to approve the nomination.The lawsuit was […]
  • Harry Kane: probably not best in the world, but perfect for this England team | Barney Ronay
   Gareth Southgate’s post-match proclamation about his captain raised a few eyebrows but 20 goals and a World Cup golden boot in his first 35 games is not bad goingOh, Gareth. We almost made it. Although, who knows, with a little time those Harry Kane remarks might just start to make their own kind of quietly […]
  • Don’t blame the Irish: the Brexit chaos is all about England | Fintan O’Toole
   The rise of English nationalism has left Britain deeply uncertain about its identity and place in the worldBrexit has been derailed, as it was always going to be, by the Irish question. And, amid the chaos, there is something oddly comfortable about this. Isn’t that what the bloody Irish always do – disrupt an otherwise […]
  • FBI now classifies far-right Proud Boys as 'extremist group', documents say
   Group is now designated ‘with ties to white nationalism’ according to report produced by Washington law enforcementThe FBI now classifies the far-right Proud Boys as an “extremist group with ties to white nationalism”, according to a document produced by Washington state law enforcement.The FBI’s 2018 designation of the self-confessed “western chauvinist group” as extremist has […]
  • Will shrinking aeroplane toilets stop fat people flying?
   The new 61cm-wide lavatories found on some US flights can free up space for six additional passengers. But some may not be able to close the toilet doorIf you cannot afford to travel in any class above economy, flying generally sucks, either a little or a lot, depending on your tolerance level. But it especially […]
 • اطلاعات